0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانتس كافكا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند..؟ شاید این جهان خود جهنم جهان دیگری باشد... (کافکا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری چکش برداشتم و بر سر میخی که روی سنگ بود کوبیدم اکنون میفهمم که هم چکش خودم بودم و هم میخ و هم سنگ... فرانتس کافکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زیر آسمان خدا هیچ چیز تازه ای وجود ندارد . همه چیز پر از خستگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گناه وجود ماست ...همین که به دنیا آمدیم در معرض داوری قرار می گیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، خودرو بی ‌نقصی است؛ راننده و سرنشین ناقصند و راه ناهموار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را آفريده ام، فقط ثمره تنهايي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحاظ فکری من صرفن خودم را با خاک اره تغذیه کرده ام. خاک اره ای  که پیش از من هزاران اره آن را جویده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن بیرون پریدن از صف مردگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در قفس هستم، میله ها در درون من است./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه شايستگي دريافت زيبايي را داشته باشد، هرگز پير نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفی آثار و کتب فرانتس كافكا: دیوار چین، قصر، مسخ، آشکار، آمریکا، محاکمه،طبیب دهکده،گروه محکومین و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جدال با دنیا، یار دنیا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یك نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد، به این نقطه مشخص می توان دست یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكانات برای من وجود دارد، اما در كدام خراب آبادی پنهان شده اند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را آفریده ام، فقط ثمره تنهایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درد انتظار را حس نمی كنم، از این رو وقت شناس نیستم و مانند یك گوساله چشم به راه می مانم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فرانتس كافكا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند..؟ شاید این جهان خود جهنم جهان دیگری باشد... (کافکا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری چکش برداشتم و بر سر میخی که روی سنگ بود کوبیدم اکنون میفهمم که هم چکش خودم بودم و هم میخ و هم سنگ... فرانتس کافکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زیر آسمان خدا هیچ چیز تازه ای وجود ندارد . همه چیز پر از خستگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گناه وجود ماست ...همین که به دنیا آمدیم در معرض داوری قرار می گیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، خودرو بی ‌نقصی است؛ راننده و سرنشین ناقصند و راه ناهموار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را آفريده ام، فقط ثمره تنهايي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحاظ فکری من صرفن خودم را با خاک اره تغذیه کرده ام. خاک اره ای  که پیش از من هزاران اره آن را جویده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن بیرون پریدن از صف مردگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در قفس هستم، میله ها در درون من است./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه شايستگي دريافت زيبايي را داشته باشد، هرگز پير نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفی آثار و کتب فرانتس كافكا: دیوار چین، قصر، مسخ، آشکار، آمریکا، محاکمه،طبیب دهکده،گروه محکومین و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جدال با دنیا، یار دنیا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یك نقطه مشخص، دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد، به این نقطه مشخص می توان دست یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكانات برای من وجود دارد، اما در كدام خراب آبادی پنهان شده اند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را آفریده ام، فقط ثمره تنهایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درد انتظار را حس نمی كنم، از این رو وقت شناس نیستم و مانند یك گوساله چشم به راه می مانم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران