0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس عبید زاکانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابوالعینا بر سفره‌ای بنشست. فالوده‌ای برایش نهادند. مگر کمی شیرین بود. گفت: این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی کودکی را دید که می گریست و هر چند مادرش او را نوازش می کرد، خاموش نمی‌شد. گفت: خاموش شو تا مادرت را به کار گیرم! مادر گفت: این طفل تا آنچه گویی نبیند به راست نشمارد و باور نکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را گفتند پسرت را به تو شباهتی نباشد. گفت: اگر همسایگان باری ما را رها کنند، فرزندانمان را به ما شباهتی خواهد افتادت. سلامتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی خر گم کرده بود گرد شهر میگشت و شکر میگفت گفتند:چرا شکر میکنی گفت از بهر آنچه که من بر خر نشسته بودم وگرنه من نیز امروز چهار روز بودی که گم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اسبی به عاریت خواست گفت:اسب دارم اما سیاه است گفت:مگر اسب سیاه را سوار نشاید شد گفت:چون نخواهم داد همینقدر بهانه بس است  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را که دعوای پیغمبری می کرد نزد معتصم آوردند معتصم گفت:شهادت میدهم تو پیغمبر احمق هستی گفت:آری،از آنکه بر قوم شما مبعوث شده ام و هر پیامبری از نوع قوم خود باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي با سپري بزرگ به جنگ با دشمنان رفت. از بالاي قلعه، سنگي بر سرش زدند و سرش را شكستند. برنجيد و گفت: مردك، كوري! سپري بدين بزرگي نمي بيني و سنگ بر سر من مي زني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجردي و قلندري را مايه ي شادماني و اصل زندگاني دانيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را از بند نام و ننگ برهانيد تا آزاد توانيد زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده زيبايان بدانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدی در خانه فقیری می جست فقیر از خواب بیدار شد و گفت: ای مرد آنچه تو در تاریکی می جویی،ما در روز روشن می جوییم و نمی یابیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطیبی را گفتند: مسلمانی چیست؟ گفت:من مردی خطیبم،مرا با مسلمانی چکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی خر گم کرده بود گرد شهر میگشت و شکر میگفت گفتند:چرا شکر میکنی گفت از بهر آنچه که من بر خر نشسته بودم وگرنه من نیز امروز چهار روز بودی که گم شده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی با دوستی گفت که مرا چشم درد میکند تدبیر چه باشد؟ گفت مرا پارسال دندان درد میکرد،برکندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را پسر در چاه افتاد گفت:جان بابا ،جایی مرو تا من بروم طناب بیاورم و تو را بیرون کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اسبی به عاریت خواست گفت:اسب دارم اما سیاه است گفت:مگر اسب سیاه را سوار نشاید شد گفت:چون نخواهم داد همینقدر بهانه بس است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس عبید زاکانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابوالعینا بر سفره‌ای بنشست. فالوده‌ای برایش نهادند. مگر کمی شیرین بود. گفت: این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی کودکی را دید که می گریست و هر چند مادرش او را نوازش می کرد، خاموش نمی‌شد. گفت: خاموش شو تا مادرت را به کار گیرم! مادر گفت: این طفل تا آنچه گویی نبیند به راست نشمارد و باور نکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را گفتند پسرت را به تو شباهتی نباشد. گفت: اگر همسایگان باری ما را رها کنند، فرزندانمان را به ما شباهتی خواهد افتادت. سلامتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی خر گم کرده بود گرد شهر میگشت و شکر میگفت گفتند:چرا شکر میکنی گفت از بهر آنچه که من بر خر نشسته بودم وگرنه من نیز امروز چهار روز بودی که گم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اسبی به عاریت خواست گفت:اسب دارم اما سیاه است گفت:مگر اسب سیاه را سوار نشاید شد گفت:چون نخواهم داد همینقدر بهانه بس است  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را که دعوای پیغمبری می کرد نزد معتصم آوردند معتصم گفت:شهادت میدهم تو پیغمبر احمق هستی گفت:آری،از آنکه بر قوم شما مبعوث شده ام و هر پیامبری از نوع قوم خود باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي با سپري بزرگ به جنگ با دشمنان رفت. از بالاي قلعه، سنگي بر سرش زدند و سرش را شكستند. برنجيد و گفت: مردك، كوري! سپري بدين بزرگي نمي بيني و سنگ بر سر من مي زني؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجردي و قلندري را مايه ي شادماني و اصل زندگاني دانيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را از بند نام و ننگ برهانيد تا آزاد توانيد زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بركت عمر را در روشنايي چشم و فرح دل را در مشاهده زيبايان بدانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دزدی در خانه فقیری می جست فقیر از خواب بیدار شد و گفت: ای مرد آنچه تو در تاریکی می جویی،ما در روز روشن می جوییم و نمی یابیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطیبی را گفتند: مسلمانی چیست؟ گفت:من مردی خطیبم،مرا با مسلمانی چکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی خر گم کرده بود گرد شهر میگشت و شکر میگفت گفتند:چرا شکر میکنی گفت از بهر آنچه که من بر خر نشسته بودم وگرنه من نیز امروز چهار روز بودی که گم شده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی با دوستی گفت که مرا چشم درد میکند تدبیر چه باشد؟ گفت مرا پارسال دندان درد میکرد،برکندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را پسر در چاه افتاد گفت:جان بابا ،جایی مرو تا من بروم طناب بیاورم و تو را بیرون کشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اسبی به عاریت خواست گفت:اسب دارم اما سیاه است گفت:مگر اسب سیاه را سوار نشاید شد گفت:چون نخواهم داد همینقدر بهانه بس است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران