0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی تمدن می خواهد باید وحشیگری و بی شرفی ها را فراموش كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی هستند كه از بیست سالگی شروع به جان كندن می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علوم و اخلاق و احساسات و طبیعت دست به یكدیگر داده و به طرزی روشنی موافقت دارند كه گیاهخواری نجات دهنده نژاد آدمی زاد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بهترین پناه درد ها و غم ها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه انسان پیروی شهوت و نفس اهریمنی را بنماید ، از حیوان هم پست تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زاده طبیعت و در نتیجه تكامل حیوانات به وجود آمده و وابستگی نزدیكی به آنان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میل غریزی انسان از دیدن كشتار و خوراك های خونین متنفر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر فرض انسان جسما با حیوان شباهت داشته باشد ، ولی هرگز قوای معنوی او با حیوان طرف مقایسه نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامه مرگ ، جامه ای است كه عشوه زیبایی آن را به چیز رغبت انگیزی تبدیل می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زندگی نباشد مرگ نخواهد بود و همچنین تا مرگ نباشد زندگانی وجود خارجی نخواهد داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود كشی وقتی است كه هیچ راهی برای اشتراك معنوی با همنوعان در كار نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با قوه تصور خودش كسی دیگر را دوست دارد و این از قوه تصور خودش است كه كیف می برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكی ! مردن هم جدی نیست ، شاید از هر كار و هر چیز دیگری كمتر جدی باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ ، تو از كاروان خسته و درمانده زندگان را مهمان نوازی كرده آنها را از رنج راه و خستگی می رهانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مانند وسیله ای كه ظاهرا می تواند به عدم امكان حیات پایان بخشد ، دخالت می نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم راهنمای مدبر و عاقل خوب می خواهند كه درد اصلی ملت را بفهمد و درمان كند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی تمدن می خواهد باید وحشیگری و بی شرفی ها را فراموش كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی هستند كه از بیست سالگی شروع به جان كندن می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علوم و اخلاق و احساسات و طبیعت دست به یكدیگر داده و به طرزی روشنی موافقت دارند كه گیاهخواری نجات دهنده نژاد آدمی زاد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بهترین پناه درد ها و غم ها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه انسان پیروی شهوت و نفس اهریمنی را بنماید ، از حیوان هم پست تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زاده طبیعت و در نتیجه تكامل حیوانات به وجود آمده و وابستگی نزدیكی به آنان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میل غریزی انسان از دیدن كشتار و خوراك های خونین متنفر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر فرض انسان جسما با حیوان شباهت داشته باشد ، ولی هرگز قوای معنوی او با حیوان طرف مقایسه نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامه مرگ ، جامه ای است كه عشوه زیبایی آن را به چیز رغبت انگیزی تبدیل می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زندگی نباشد مرگ نخواهد بود و همچنین تا مرگ نباشد زندگانی وجود خارجی نخواهد داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود كشی وقتی است كه هیچ راهی برای اشتراك معنوی با همنوعان در كار نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با قوه تصور خودش كسی دیگر را دوست دارد و این از قوه تصور خودش است كه كیف می برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكی ! مردن هم جدی نیست ، شاید از هر كار و هر چیز دیگری كمتر جدی باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ ، تو از كاروان خسته و درمانده زندگان را مهمان نوازی كرده آنها را از رنج راه و خستگی می رهانی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ مانند وسیله ای كه ظاهرا می تواند به عدم امكان حیات پایان بخشد ، دخالت می نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم راهنمای مدبر و عاقل خوب می خواهند كه درد اصلی ملت را بفهمد و درمان كند .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران