0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دنیا می توانست از خوراك حیوانی دست بكشد ، نه تنها یك شورش اقتصادی پیدا می شد ، بلكه به بهبودی اخلاقی منتج می گشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال گوشتخواری عادات و اخلاق انسان پر از آلایش و درشتی می گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظرم می آمد كه مرگ یك خوشبختی و یك نعمتی است كه به آسانی به كسی نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر دست آزاری و درندگی و خونخواری انسان برای آن است كه از خون حیوانات تغذیه می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر نداشتن از كار دیگران آدم را اورژینال نمی كند ، باید خواند و شنید و اگر عرضه داشت زیرش زد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص ترسو و خرافه پرست چیز تازه ای را اگر چه حقیقت روشن هم باشند ، نمی پذیرند و پی بهانه می گردند و اشكال تراشی می كنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی های فصلی بیشتر از بی اعتقادی ، از زوال و نابودی وجوه زندگی مشترك بر می خیزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب بود آدم با این همه آزمایشهایی كه از زندگی دارد ، می توانست به دنیا بیاید و زندگی خودش را از سر نو اداره كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نوشتن كوچكترین احساسات یا كوچكترین خیال گذرنده ای ، باید سرتاسر زندگانی خودم را شرح بدهم و آن ممكن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی هر قدر هم مقدر باشد مثل هر امكان دیگری در زندگی ، هرگز ضرورت مطلق نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، حیوانات درنده را سر مشق خود قرار داده و مانند آنان وحشی و خونخوار شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر و جسمی كه شمشیر در آن فرو می رود ، به دو دنیای بیگانه تعلق دارند كه همدیگر را نمی شناسند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوراك یك عنصر بزرگ زندگانی است كه تاثیر انكار ناپذیری در اخلاق و روش انسان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است كه ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام به زندگانی و شكنجه و جدالی كه در نهاد آدمیزاد است را باید در نظر داشت : زیرا چیزی از آن عالی تر نداریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چهره مرگ را ترسناك كرده و از آن گریزان است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دنیا می توانست از خوراك حیوانی دست بكشد ، نه تنها یك شورش اقتصادی پیدا می شد ، بلكه به بهبودی اخلاقی منتج می گشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال گوشتخواری عادات و اخلاق انسان پر از آلایش و درشتی می گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظرم می آمد كه مرگ یك خوشبختی و یك نعمتی است كه به آسانی به كسی نمی دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر دست آزاری و درندگی و خونخواری انسان برای آن است كه از خون حیوانات تغذیه می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبر نداشتن از كار دیگران آدم را اورژینال نمی كند ، باید خواند و شنید و اگر عرضه داشت زیرش زد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص ترسو و خرافه پرست چیز تازه ای را اگر چه حقیقت روشن هم باشند ، نمی پذیرند و پی بهانه می گردند و اشكال تراشی می كنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی های فصلی بیشتر از بی اعتقادی ، از زوال و نابودی وجوه زندگی مشترك بر می خیزد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب بود آدم با این همه آزمایشهایی كه از زندگی دارد ، می توانست به دنیا بیاید و زندگی خودش را از سر نو اداره كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نوشتن كوچكترین احساسات یا كوچكترین خیال گذرنده ای ، باید سرتاسر زندگانی خودم را شرح بدهم و آن ممكن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی هر قدر هم مقدر باشد مثل هر امكان دیگری در زندگی ، هرگز ضرورت مطلق نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ، حیوانات درنده را سر مشق خود قرار داده و مانند آنان وحشی و خونخوار شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیر و جسمی كه شمشیر در آن فرو می رود ، به دو دنیای بیگانه تعلق دارند كه همدیگر را نمی شناسند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوراك یك عنصر بزرگ زندگانی است كه تاثیر انكار ناپذیری در اخلاق و روش انسان دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است كه ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احترام به زندگانی و شكنجه و جدالی كه در نهاد آدمیزاد است را باید در نظر داشت : زیرا چیزی از آن عالی تر نداریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چهره مرگ را ترسناك كرده و از آن گریزان است .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران