0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می دانند كه اخلاق ، علم و رفتار و عادات است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاج هنر در طبیعت بشر به ودیعه گذاشته شده ا ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ استخوان را بو نمی كند ، كاری كه چشم می كند ابرو نمی كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك انسان كامل و برتر و یك انسان پست فطرت ، پست تر از حیوان خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، مادر مهربانی است كه بچه خود را پس از یك روز طوفانی در آغوش كشیده ، نوازش می كند و می خواباند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مظلوم كش است و خود را بدترین مستبد ، پست ترین ظالم به حیوانات معرفی كرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یا حرف دارد یا ندارد ، وقتی آدم حرف دارد باید مهمترین شكلی را كه با حرفش جور است انتخاب كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام هست كه مرا وادار به حرف زدن می كند ، فقط او می تواند مرا بشناسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدیهی است كه تمام وجدان و شرافت ، هر انسانی را مجبور می كند كه در دادخواهی آنها شركت نموده ، هر چه زودتر جبران حقوق پایمال شده را بنماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگانی سپری نمی شد چقدر تلخ و ترسناك بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامیكه انسان از شادی های دروغی و چیزهای مزخرف دست برداشت ، خواهد فهمید كه بهترین زندگانی را طبیعت به او می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستم گری و كشتار نسبت به حیوانات ، دشنام و ناسزا به شرافت و مقام انسانیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا . ما سنگ سفالیم ، ته جوی می مانیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ و ترسناك است هنگامیكه آدم هستی خودش را حس می كند . جسم در یك دنیای مرده زندگی می كند و این شاید همان احساس مبهمی است كه انسان از پیش ، خود را مرده جان دار می پندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك چیز هایی هست كه نمی شود به دیگری فهماند ، نمی شود گفت ، آدم را مسخره می كنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده باشد ، نمی دانند كه من بیشتر خودم را سخت تر قضاوت كرده ام .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می دانند كه اخلاق ، علم و رفتار و عادات است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاج هنر در طبیعت بشر به ودیعه گذاشته شده ا ست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ استخوان را بو نمی كند ، كاری كه چشم می كند ابرو نمی كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك انسان كامل و برتر و یك انسان پست فطرت ، پست تر از حیوان خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، مادر مهربانی است كه بچه خود را پس از یك روز طوفانی در آغوش كشیده ، نوازش می كند و می خواباند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مظلوم كش است و خود را بدترین مستبد ، پست ترین ظالم به حیوانات معرفی كرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یا حرف دارد یا ندارد ، وقتی آدم حرف دارد باید مهمترین شكلی را كه با حرفش جور است انتخاب كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ام هست كه مرا وادار به حرف زدن می كند ، فقط او می تواند مرا بشناسد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدیهی است كه تمام وجدان و شرافت ، هر انسانی را مجبور می كند كه در دادخواهی آنها شركت نموده ، هر چه زودتر جبران حقوق پایمال شده را بنماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگانی سپری نمی شد چقدر تلخ و ترسناك بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامیكه انسان از شادی های دروغی و چیزهای مزخرف دست برداشت ، خواهد فهمید كه بهترین زندگانی را طبیعت به او می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستم گری و كشتار نسبت به حیوانات ، دشنام و ناسزا به شرافت و مقام انسانیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا . ما سنگ سفالیم ، ته جوی می مانیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ و ترسناك است هنگامیكه آدم هستی خودش را حس می كند . جسم در یك دنیای مرده زندگی می كند و این شاید همان احساس مبهمی است كه انسان از پیش ، خود را مرده جان دار می پندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك چیز هایی هست كه نمی شود به دیگری فهماند ، نمی شود گفت ، آدم را مسخره می كنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده باشد ، نمی دانند كه من بیشتر خودم را سخت تر قضاوت كرده ام .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران