0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب بود همه چیز را می شد نوشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ با داس كهنه خود خرمن زندگی را درو می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ دریچه امید را به سوی نا امیدان باز می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها خوش بدنیا می آیند و بعضی ها ناخوش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل یك آواز ، یك نغمه دلگیر و افسونگر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود زندگی ظاهری گذرنده بیش نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بدانجا رسید دانش من كه بدانم همی كه نادانم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت هر نسلی این است كه آزمایش نسل گذشته را فراموش بكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوراك است كه همه ما پرتو زندگانی خود را می گیریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم همیشه بهانه های خوبی برای اعمال پلیدش پیدا می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دنیا شباهت و ابتذال هست در هنر نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به مختصر خونی نیاز دارد تا حرص خود را تسكین دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند با دیوی كه در درون اوست به سر برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیدگاه آدم مدرن ، درد به مظهر تنهایی و غایت مقصود بدل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی اشخاص ترسو و نادان را قانع نخواهد كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته زندگی تنها مرگ است كه ما را صدا می زند و به سوی خودش می خواند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب بود همه چیز را می شد نوشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ با داس كهنه خود خرمن زندگی را درو می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ دریچه امید را به سوی نا امیدان باز می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها خوش بدنیا می آیند و بعضی ها ناخوش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل یك آواز ، یك نغمه دلگیر و افسونگر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود زندگی ظاهری گذرنده بیش نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بدانجا رسید دانش من كه بدانم همی كه نادانم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت هر نسلی این است كه آزمایش نسل گذشته را فراموش بكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوراك است كه همه ما پرتو زندگانی خود را می گیریم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظالم همیشه بهانه های خوبی برای اعمال پلیدش پیدا می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دنیا شباهت و ابتذال هست در هنر نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به مختصر خونی نیاز دارد تا حرص خود را تسكین دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی تواند با دیوی كه در درون اوست به سر برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیدگاه آدم مدرن ، درد به مظهر تنهایی و غایت مقصود بدل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی اشخاص ترسو و نادان را قانع نخواهد كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته زندگی تنها مرگ است كه ما را صدا می زند و به سوی خودش می خواند .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران