0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید عیب نیست ، دزدیدن و چاپیدن عیب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، نوشداروی ماتمزدگی و ناامیدی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر چیزی جز درك و ضبط نیروهای كهن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوهر روح ، اراده و فكر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هنر است كه با حقیقت رابطه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم معمولی خدا را نمی بینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ سفر یك جور مردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و مرگ با هم آمیخته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رفت ! این لغت رفتن چقدر سخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسار من به دست سرنوشت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل نمی شود هر كه پول دارد هوش هم دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن بی سر و صدا جزء حقوق اساسی افراد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود همه آرزویش می كردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنازع بقا راست است ، انسان تنازع فنا می نماید .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید عیب نیست ، دزدیدن و چاپیدن عیب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، نوشداروی ماتمزدگی و ناامیدی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر چیزی جز درك و ضبط نیروهای كهن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوهر روح ، اراده و فكر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هنر است كه با حقیقت رابطه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم معمولی خدا را نمی بینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ سفر یك جور مردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و مرگ با هم آمیخته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رفت ! این لغت رفتن چقدر سخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسار من به دست سرنوشت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل نمی شود هر كه پول دارد هوش هم دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن بی سر و صدا جزء حقوق اساسی افراد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود همه آرزویش می كردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنازع بقا راست است ، انسان تنازع فنا می نماید .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران