0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی پول نمی شود میزانی برای عشق قایل شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سن هایی كه ما هنوز زبان مردم را نمی فهمیم اگر گاهی در میان بازی مكث می كنیم برای این است كه صدای مرگ را بشنویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تنها تویی كه زندگی جاوید داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط می ترسم كه فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم پس می رود . از چشم هایم اشك می ریزد . دهانم بد مزه است .سرم گیج می خورد .قلبم گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی ، این انعكاس سایهء روح كه در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می كند كسی پی خواهد برد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر قضاوت آن ها درباره ی من سخت بوده باشد... نمی دانند كه من خودم را بیشتر سخت تر قضاوت كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دور عقرب آتش روشن كنند خودش را نیش میزند آیا دور من آتش نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم از دنیای آنها به شمارمی آیم ، منم از آنها هستم ، منم یك زنده به گور هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی هستند كه از 20 سالگی شروع به جان كندن میكنند در صورتیكه بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیه سوزی كه روغنش تمام بشود خاموش می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی آنقدر كم تفریح است كه دیگر لازم نیست بیاییم برای خودمان بدبختی های تازه ای بتراشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشتناك ترین عمل انحطاط یك جامعه خرافات و نادانی مردم است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر نه زندگانی می كنم ونه خواب هستم ،نه از چیزی خوشم می آید و نه بدم می آید ،من با مرگ آشنا و مانوس شدم . یگانه دوست من است ،تنها چیزی كه از من دلجویی می كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی پول نمی شود میزانی برای عشق قایل شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سن هایی كه ما هنوز زبان مردم را نمی فهمیم اگر گاهی در میان بازی مكث می كنیم برای این است كه صدای مرگ را بشنویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تنها تویی كه زندگی جاوید داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط می ترسم كه فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم پس می رود . از چشم هایم اشك می ریزد . دهانم بد مزه است .سرم گیج می خورد .قلبم گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی ، این انعكاس سایهء روح كه در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می كند كسی پی خواهد برد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر قضاوت آن ها درباره ی من سخت بوده باشد... نمی دانند كه من خودم را بیشتر سخت تر قضاوت كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دور عقرب آتش روشن كنند خودش را نیش میزند آیا دور من آتش نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم از دنیای آنها به شمارمی آیم ، منم از آنها هستم ، منم یك زنده به گور هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی هستند كه از 20 سالگی شروع به جان كندن میكنند در صورتیكه بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیه سوزی كه روغنش تمام بشود خاموش می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی آنقدر كم تفریح است كه دیگر لازم نیست بیاییم برای خودمان بدبختی های تازه ای بتراشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشتناك ترین عمل انحطاط یك جامعه خرافات و نادانی مردم است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر نه زندگانی می كنم ونه خواب هستم ،نه از چیزی خوشم می آید و نه بدم می آید ،من با مرگ آشنا و مانوس شدم . یگانه دوست من است ،تنها چیزی كه از من دلجویی می كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران