0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان شهری را وداع می كند مقداری از یادگار ، احساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها زندگانی را پیوسته دشوار نموده ، گمان می كنند به خوشبختی خواهند رسید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسان به نحوی با حیوانات رفتار می كند كه زندگی بر آنها دشوار تر از مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه فقط یك راه فرار برای آرزوهای ناكام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرچه بكارند همان را درو خواهند كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻔﻴﺪ : ﻛِﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﭘﻴﺮﻱ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻧﺸﻴﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند ، نمی شود گفت ، آدم را مسخره می کنند!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان شهری را وداع می كند مقداری از یادگار ، احساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها زندگانی را پیوسته دشوار نموده ، گمان می كنند به خوشبختی خواهند رسید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسان به نحوی با حیوانات رفتار می كند كه زندگی بر آ��ها دشوار تر از مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه فقط یك راه فرار برای آرزوهای ناكام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرچه بكارند همان را درو خواهند كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود فریادهای نا امیدی به آسمان بلند می شد، به طبیعت نفرین می فرستاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻔﻴﺪ : ﻛِﻴﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﭘﻴﺮﻱ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻧﺸﻴﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند ، نمی شود گفت ، آدم را مسخره می کنند!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران