0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، همه هستی ها را به یك چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یكسان می كند ، نه توانگر می شناسد و نه گدا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر پرستی و شكم پروری همه احساسات عالیه انسان را خفه می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه فقط احمق ترین حیوانات است ، بلكه درنده ترین و شریر ترین آنهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان متمدن امروزی و همچنین وحشی های سرگردان به جز شكم و شهوت چیز دیگری را در نظر ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بشر دست از كشتن حیوانات بردارد ، آدم هم نخواهد كشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا باید شروع كرد ؟ چون همه فكر هایی كه عجالتا در كله ام می جوشد ، مال همین الان است ، ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من بزرگترین معجزه همین است كه من وجود دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب بود می توانستم كاسه سر خودم را باز كنم و همه این توده نرم و خاكستری پیچ پیچ كله خودم را در آورده بیندازم دور ، بیندازم جلو سگ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه دست از جان شسته اند و از همه چیز سر خورده اند ، تنها آنان می توانند كارهای بزرگ انجام دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت پیشرفت نخواهد كرد و آرام نخواهد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید تا هنگامی كه گوشت خوار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من می خندند ، نمی دانند كه من بیشتر به آنها می خندم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید كارش را تمام و كمال بكند تا مو ، لای درزش نرود و گرنه بقیه اش ، اینكه كسی می گوید اهمیت ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیاه خواری اولین گامی است كه به سوی راستی و درستی برداشته می شود و برای آیندگان گرانبها خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر هولناك است وقتی كه مرگ آدم را نمی خواهد و پس می زند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق به جانب آنهایی است كه می گویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روشنایی خوشم نمی یاد ، جلو آفتاب همه چیز لوس و معمولی میشه .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، همه هستی ها را به یك چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یكسان می كند ، نه توانگر می شناسد و نه گدا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر پرستی و شكم پروری همه احساسات عالیه انسان را خفه می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه فقط احمق ترین حیوانات است ، بلكه درنده ترین و شریر ترین آنهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان متمدن امروزی و همچنین وحشی های سرگردان به جز شكم و شهوت چیز دیگری را در نظر ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بشر دست از كشتن حیوانات بردارد ، آدم هم نخواهد كشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا باید شروع كرد ؟ چون همه فكر هایی كه عجالتا در كله ام می جوشد ، مال همین الان است ، ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من بزرگترین معجزه همین است كه من وجود دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب بود می توانستم كاسه سر خودم را باز كنم و همه این توده نرم و خاكستری پیچ پیچ كله خودم را در آورده بیندازم دور ، بیندازم جلو سگ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه دست از جان شسته اند و از همه چیز سر خورده اند ، تنها آنان می توانند كارهای بزرگ انجام دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانیت پیشرفت نخواهد كرد و آرام نخواهد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید تا هنگامی كه گوشت خوار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من می خندند ، نمی دانند كه من بیشتر به آنها می خندم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید كارش را تمام و كمال بكند تا مو ، لای درزش نرود و گرنه بقیه اش ، اینكه كسی می گوید اهمیت ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیاه خواری اولین گامی است كه به سوی راستی و درستی برداشته می شود و برای آیندگان گرانبها خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر هولناك است وقتی كه مرگ آدم را نمی خواهد و پس می زند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق به جانب آنهایی است كه می گویند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روشنایی خوشم نمی یاد ، جلو آفتاب همه چیز لوس و معمولی میشه .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران