0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است که هرگز تمامیِ روحت را برای یک مرد که چیزی از عشق نمی داند، عریان نکنی! تحمل تجاوز به روح از هضمِ تجاوز به جسم، صدها برابر سخت تر است. صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین جهان است که دست کم می توانی امیدوار باشی که روزی کلک خودت را بکنی، امیدی که در آن جهان نمی تواند وجود داشته باشد.” ― صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از درد هایم گریه کنم کلی خندیدم ..!! صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آدمی در بیست سالگی می میرد ، ولی در هفتاد سالگی به خاک سپرده می شود. (صادق هدایت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﮒ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻏﻤﻬﺎ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩﮔﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. * ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺪﺍﯾﺖ * 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"برای من ؛ بزرگترین معجزه همین است که من وجود دارم ... " , صادق هدایت ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آنها به من می خندند ؛ نمی دانند که من بیشتر به آنها می خندم ... " , صادق هدایت ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقتی انسان شهری را وداع می كند مقداری از یادگار، ا حساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد. " ص, صادق هدایت ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت بزرگترين فريب براى جهنم كردن دنياست .. "صادق هدايت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری. . "صادق هدایت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود  . صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچ وقت در كیف های دیگران شریك نبوده ام ، همیشه یك احساس بدبختی جلو منو گرفته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آسان و طبیعی است ، به چشم انسان خوار می آید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ، چیز فراموش شده ، یعنی قانون ، در زندگی كاملا بر پایه فراموشی قرار گرفته است ، سرزده وارد می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا . ما سنگ سفالیم ، ته جوی بمانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هست شخص به یك دردی دچار ، گر شود راحت از او یك درد همی . از آسمان افتد برایش دیگر غمی !

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است که هرگز تمامیِ روحت را برای یک مرد که چیزی از عشق نمی داند، عریان نکنی! تحمل تجاوز به روح از هضمِ تجاوز به جسم، صدها برابر سخت تر است. صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین جهان است که دست کم می توانی امیدوار باشی که روزی کلک خودت را بکنی، امیدی که در آن جهان نمی تواند وجود داشته باشد.” ― صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از درد هایم گریه کنم کلی خندیدم ..!! صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه آدمی در بیست سالگی می میرد ، ولی در هفتاد سالگی به خاک سپرده می شود. (صادق هدایت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﮒ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻏﻤﻬﺎ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩﮔﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. * ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺪﺍﯾﺖ * 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"برای من ؛ بزرگترین معجزه همین است که من وجود دارم ... " , صادق هدایت ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آنها به من می خندند ؛ نمی دانند که من بیشتر به آنها می خندم ... " , صادق هدایت ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقتی انسان شهری را وداع می كند مقداری از یادگار، ا حساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد. " ص, صادق هدایت ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت بزرگترين فريب براى جهنم كردن دنياست .. "صادق هدايت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری. . "صادق هدایت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود  . صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچ وقت در كیف های دیگران شریك نبوده ام ، همیشه یك احساس بدبختی جلو منو گرفته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آسان و طبیعی است ، به چشم انسان خوار می آید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ، چیز فراموش شده ، یعنی قانون ، در زندگی كاملا بر پایه فراموشی قرار گرفته است ، سرزده وارد می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا . ما سنگ سفالیم ، ته جوی بمانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هست شخص به یك دردی دچار ، گر شود راحت از او یك درد همی . از آسمان افتد برایش دیگر غمی !