0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شیخ رجبعلی خیاط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر نفس کشیدن،امتحانی است،ببین با انگیزه رحمانی آغاز می شود یا با انگیزه شیطانی آمیخته می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا را شناختی،هر چه می کنی باید خالصانه و عاشقانه باشد،حتی کمال خود را هم در نظر نگیر.نفس بسیار زیرک و پیچیده است و دست بردار نیست.به هر نحو شده میخواهد خود را وادار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کلمه (ما) بگذرید،آن جا که در کارها کلمه(من) و (ما) حکومت می کند،شرک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خودهای انسان از خودپرستی است،تا خداپرست نشوی به جایی نمی رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم برای خدا کند می شود(عین اللّه) و اگر گوش برای خدا کار کند می شود(اذن اللّه)، و اگر دست برای خدا کار کند می شود(ید اللّه) تا می رسد به قلب انسان که جای خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب مردم اظهار میدارند که ما امام زمان را از خودمان بیشتر دوست داری،حال که اینطور نیست زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشته باشم،باید برای او کار کنیم،نه برای خود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدسها همه کارشان خوب است فقط باید منیت خود را با خدا عوض کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق برای خوردن غذل خوب است و فنجان برای چای نوشیدن و…انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است،ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی نگو دلم اینطور می خواهد،ببین خدا چه می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود،ولی دو چیز کم دارد:یکی اخلاص و دیگری،دوستی خدای متعال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه روزی را نخورید. من نصیحتی می کنم که شما خدا را فراموش نکنید ؛ زیرا خداوند سهم هر کسی را نوشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری را می کنید، نگویید من کردم. بگویید : مولا مرحمت فرمود و همه را از خدا بدانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود، من کان لله کان الله له.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب از عقاب خدا بترسیم، همه کارهای عالم اصلاح می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود. خداوند کریم است، شما هم کریم باشید.رحیم است، رحیم باشید ستار است، ستار باشید

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شیخ رجبعلی خیاط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر نفس کشیدن،امتحانی است،ببین با انگیزه رحمانی آغاز می شود یا با انگیزه شیطانی آمیخته می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا را شناختی،هر چه می کنی باید خالصانه و عاشقانه باشد،حتی کمال خود را هم در نظر نگیر.نفس بسیار زیرک و پیچیده است و دست بردار نیست.به هر نحو شده میخواهد خود را وادار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کلمه (ما) بگذرید،آن جا که در کارها کلمه(من) و (ما) حکومت می کند،شرک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خودهای انسان از خودپرستی است،تا خداپرست نشوی به جایی نمی رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم برای خدا کند می شود(عین اللّه) و اگر گوش برای خدا کار کند می شود(اذن اللّه)، و اگر دست برای خدا کار کند می شود(ید اللّه) تا می رسد به قلب انسان که جای خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب مردم اظهار میدارند که ما امام زمان را از خودمان بیشتر دوست داری،حال که اینطور نیست زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشته باشم،باید برای او کار کنیم،نه برای خود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدسها همه کارشان خوب است فقط باید منیت خود را با خدا عوض کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاشق برای خوردن غذل خوب است و فنجان برای چای نوشیدن و…انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است،ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی نگو دلم اینطور می خواهد،ببین خدا چه می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود،ولی دو چیز کم دارد:یکی اخلاص و دیگری،دوستی خدای متعال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه روزی را نخورید. من نصیحتی می کنم که شما خدا را فراموش نکنید ؛ زیرا خداوند سهم هر کسی را نوشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری را می کنید، نگویید من کردم. بگویید : مولا مرحمت فرمود و همه را از خدا بدانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود، من کان لله کان الله له.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب از عقاب خدا بترسیم، همه کارهای عالم اصلاح می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود. خداوند کریم است، شما هم کریم باشید.رحیم است، رحیم باشید ستار است، ستار باشید

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران