0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیز بهترین است ؟ من ان بهترین را برایت می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سوء تفاهمى است میان دو احمق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه خود شراره ی اسمانی دارم که نامش وجدان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که با اشک های چشم شست و شو شود همیشه ماندگار و زیبا خواهد ماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مرگبار است پایان گرفتن لذت ها نیست، نومیدی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است یك احمق زرنگ باشیم تا یك زرنگ احمق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری، رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می‏هراسند بسیار تند، بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از همه چیز این‌است‌که با خودمان صادق باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست بیاوری..و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق غذای ابلهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی حواسشو جمع کرده ببینه چی دوست داری.همونو بگیره ازت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت شما كتابیست كه مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ها محصول پشت كردن دیوار ها به آفتابند گستاخی دیوار هارا تقلید نكنیم تا آفتابی بمانیم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیز بهترین است ؟ من ان بهترین را برایت می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق سوء تفاهمى است میان دو احمق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینه خود شراره ی اسمانی دارم که نامش وجدان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که با اشک های چشم شست و شو شود همیشه ماندگار و زیبا خواهد ماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه مرگبار است پایان گرفتن لذت ها نیست، نومیدی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است یك احمق زرنگ باشیم تا یك زرنگ احمق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری، رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می‏هراسند بسیار تند، بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از همه چیز این‌است‌که با خودمان صادق باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست بیاوری..و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق غذای ابلهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی حواسشو جمع کرده ببینه چی دوست داری.همونو بگیره ازت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت شما كتابیست كه مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ها محصول پشت كردن دیوار ها به آفتابند گستاخی دیوار هارا تقلید نكنیم تا آفتابی بمانیم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران