0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می­شوند، برخی بزرگی را به دست می­آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می­اندازند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد. ویلیام شکسپیر  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جسارت! دوست من باش.ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می­دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، موطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آرام بخش است مثل آفتاب بعد از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكوه محبت بيش از انتقام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را همچون خوابی در خاطر دارم،خوابی زیبا هنگامی که چون پادشاهی می خوابم و وقتی بیدار می شوم تو را در بر ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا سوگند که خروارها فریب خوردگی بهتر از یک جو بدگمانی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ! نفرین بر زناشویی باد! ما این موجودات شریف را از آن خود می دانیم، اما بر هوس ها و سوداهایشان دست نداریم... ... /و با این همه، این مصیبت خاص مردان بزرگ است؛...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه ای است که ابلهی نقلش میکند, پر از خشم و خروش و هیاهو است, و هیچ معنایی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قلبم رو میذارم کف دستم تا هر کلاغی بیاد بهش نوک بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوره را برای سوزاندن دشمنانت آن قدر مگداز كه گرمایش خودت را بسوزاند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می­شوند، برخی بزرگی را به دست می­آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می­اندازند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد. ویلیام شکسپیر  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جسارت! دوست من باش.ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می­دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، موطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آرام بخش است مثل آفتاب بعد از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكوه محبت بيش از انتقام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را همچون خوابی در خاطر دارم،خوابی زیبا هنگامی که چون پادشاهی می خوابم و وقتی بیدار می شوم تو را در بر ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا سوگند که خروارها فریب خوردگی بهتر از یک جو بدگمانی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ! نفرین بر زناشویی باد! ما این موجودات شریف را از آن خود می دانیم، اما بر هوس ها و سوداهایشان دست نداریم... ... /و با این همه، این مصیبت خاص مردان بزرگ است؛...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه ای است که ابلهی نقلش میکند, پر از خشم و خروش و هیاهو است, و هیچ معنایی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قلبم رو میذارم کف دستم تا هر کلاغی بیاد بهش نوک بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوره را برای سوزاندن دشمنانت آن قدر مگداز كه گرمایش خودت را بسوزاند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران