0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می¬داند.  ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هاکه دیگران را نصیحت می کنند؛ اغلب خودشان محتاج نصیحت و اندرزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی ارزشی را ربوده‌است، اما آن که نام نیک مرا برباید، جزئی از وجود مرا می‌برد که او را غنی نمی‌کند اما در واقع مرا حقیر می‌سازد. "ويليام شكسپير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز را به راستی نتوان ازآن خود دانست  مگر مرگ را وآن قطعه زمین کوچک بی حاصل را که پوست و استخوان ما در نقاب آن نهان خواهد شد... (ویلیام شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختران شیر سگ دهید شاید در بزرگسالی وفا بیاموزند. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه وام می دهم نه وام می ستانم؛ زیرا وام راهی است بسوی تباهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه عشق بورز ، به تعداد کمی اعتماد کن ، به هیچکس بدی نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از شنیدن آنچه شرافتمندانه انجام داده اى، شرم نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی جرعه ای است فرح انگیز ولی حیف که به پیری آمیخته می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق خوراک ابلهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فتنه و فساد تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه می‌کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می‌دانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبایی و خوش اندامی‌و سخنگویی و مردانگی و دانشوری و بزرگ منشی و فضیلت و جوانی و کَرم و چیزهای دیگری از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می¬داند.  ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هاکه دیگران را نصیحت می کنند؛ اغلب خودشان محتاج نصیحت و اندرزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی ارزشی را ربوده‌است، اما آن که نام نیک مرا برباید، جزئی از وجود مرا می‌برد که او را غنی نمی‌کند اما در واقع مرا حقیر می‌سازد. "ويليام شكسپير"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز را به راستی نتوان ازآن خود دانست  مگر مرگ را وآن قطعه زمین کوچک بی حاصل را که پوست و استخوان ما در نقاب آن نهان خواهد شد... (ویلیام شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دختران شیر سگ دهید شاید در بزرگسالی وفا بیاموزند. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه وام می دهم نه وام می ستانم؛ زیرا وام راهی است بسوی تباهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه عشق بورز ، به تعداد کمی اعتماد کن ، به هیچکس بدی نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از شنیدن آنچه شرافتمندانه انجام داده اى، شرم نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی جرعه ای ��ست فرح انگیز ولی حیف که به پیری آمیخته می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تملق خوراک ابلهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فتنه و فساد تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه می‌کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می‌دانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبایی و خوش اندامی‌و سخنگویی و مردانگی و دانشوری و بزرگ منشی و فضیلت و جوانی و کَرم و چیزهای دیگری از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران