0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد آن را به کسی نمی سپارد . . . (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسی رو که دوست داری هر چند وقت یکبار بهش یاد آوری کن ، تا فراموشی نکنه قلب براش می تپه ، و این یک یاد آوریست . (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگويد:  هراز گاهي براي انكه دوستش ميداري نشانه اي بفرست تا به يادش اوري كه هنوز برايت عزيز است...  واين آن نشانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان آزموده شده را با قفل های فولادی به قلب و جان خود ببندید. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر می گه غرورتو به خاطر کسی که دوستش داری بشکن ولی دل کسی رو به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترديدها به ماخيانت مي كنند تا به آنچه لياقتش را داريم نرسيم (شكسپير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانی که داری و انان را ازموده ای با قلابهای فولادین به جان و دل خود پیوسته نگه دار. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر : شکهایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی رو كه دوستش داری، چند وقت یكبار بهش یادآوری كن، تا فراموش نكنه قلبی برایش می‌تپد. شكسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه: میدونی چرا لای انگشتات فاصله است؟ برای اینکه اون فاصله ها رو با دستای کسی که دوستش داری پر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که فکر می کنی توی آسمون یک ستاره هم نداری، یکی یه گوشه دنیا هست که برای دیدنت لحظه شماری می کنه ! شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ی سیب گاز میزنی و ی کرم درسته میبینی زیاد ناراحت نشو، چون ممکن بود ی سیب گاز بزنی و ی کرم نصفه ببینی...شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی در هر دوصورت بهم لطف کردی!چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبتم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جنس رویاهایمان هستیم. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاملی که اینگونه زندگی رابرای ما غم انگیزساخته،پیری و یا پایان لذت ها نیست، بلکه قطع امید است . شکسپیر

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد آن را به کسی نمی سپارد . . . (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسی رو که دوست داری هر چند وقت یکبار بهش یاد آوری کن ، تا فراموشی نکنه قلب براش می تپه ، و این یک یاد آوریست . (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگويد:  هراز گاهي براي انكه دوستش ميداري نشانه اي بفرست تا به يادش اوري كه هنوز برايت عزيز است...  واين آن نشانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان آزموده شده را با قفل های فولادی به قلب و جان خود ببندید. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر می گه غرورتو به خاطر کسی که دوستش داری بشکن ولی دل کسی رو به خاطر غرورت نشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترديدها به ماخيانت مي كنند تا به آنچه لياقتش را داريم نرسيم (شكسپير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانی که داری و انان را ازموده ای با قلابهای فولادین به جان و دل خود پیوسته نگه دار. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر : شکهایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی رو كه دوستش داری، چند وقت یكبار بهش یادآوری كن، تا فراموش نكنه قلبی برایش می‌تپد. شكسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر میگه: میدونی چرا لای انگشتات فاصله است؟ برای اینکه اون فاصله ها رو با دستای کسی که دوستش داری پر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که فکر می کنی توی آسمون یک ستاره هم نداری، یکی یه گوشه دنیا هست که برای دیدنت لحظه شماری می کنه ! شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ی سیب گاز میزنی و ی کرم درسته میبینی زیاد ناراحت نشو، چون ممکن بود ی سیب گاز بزنی و ی کرم نصفه ببینی...شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی در هر دوصورت بهم لطف کردی!چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبتم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جنس رویاهایمان هستیم. (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاملی که اینگونه زندگی رابرای ما غم انگیزساخته،پیری و یا پایان لذت ها نیست، بلکه قطع امید است . شکسپیر