0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تبهکار میرود ولی شر او باقی می ماند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصی که به هیچکس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید! .شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصیح ترین زبان عمل است . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمدن زندگی نیست ، زندگی ساز است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد . ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تبهکار میرود ولی شر او باقی می ماند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصی که به هیچکس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید! .شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصیح ترین زبان عمل است . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمدن زندگی نیست ، زندگی ساز است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد . ارد بزرگ

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران