0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سوشیرو هوندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشیرو هوندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقیقت ، موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 درصد خطا بدست آمده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از افراد خوب موفقیت را میبینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سوشیرو هوندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشیرو هوندا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقیقت ، موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 درصد خطا بدست آمده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از افراد خوب موفقیت را میبینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران