0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروی خشم، خاموشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروی خشم، خاموشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران