0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از بیراهه های دراز از طریق علوم پزشکی و روان درمانی، دلبستگی من به مسائل فرهنگی بازگشت که در زمان نوجوانیم – که تفکر در  من هنوز چنان بیدار نشده بود – مرا به سوی خود می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. هر کس که از هنر تاثیر پذیرفته باشد می داند که ارزش هنر به مثابه ی سرچشمه ی لذت و تسلی خاطر در زندگانی حدی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به کار کمتر گرایش دارد تا به امکانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار کار می کنند و این فرار طبیعی از کار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه در برابر رنج، بی شرم تر از زمانی که عشق می ورزیم و هیچ گاه ناکام تر  از زمانی که ابژه ی عشق را از دست می دهیم نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بردن از زیبایی، ماهیت احساسی خاص، ملایم و سرمست کننده ای دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فایده ی زیبایی روشن نیست. ضرورت فرهنگی آن را نمی توان به آشکارا درک کرد. با وجود این، تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاعده ای وجود ندارد که به کار همه بخورد؛ هر کس باید خود راهی بیابد  که او را نجات دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اهل عمل باشد، از جهان بیرون، که نیروی خود را با آن می آزماید، دست نمی کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه، بدلی برای بطن مادر؛ مسکنی که زمانی برای انسان امن ترین و آسایش  بخش ترین مکان بوده است و برای همیشه آرزوی آن را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در یک جا پرهیز  می کند، مصلحت زندگی حکم می کند که آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یک گرایش نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت هیچ گاه حتمی نیست، بلکه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد  و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است که کارکردش را با جهان بیرون  هماهنگ سازد و از آن برای لذت جویی بهره گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسان متمدن می خواهیم كه هر جا در طبیعت با زیبایی روبرو می شود، به آن احترام بگذارد و تا آنجا كه دستانش توانایی كار داشته باشند، آن را در آفرینش اشیاء به كار گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخودآگاه هریك از ما به نامیرایی خود یقین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اكراه دارد كه بگوید نیت «شاد بودن انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از بیراهه های دراز از طریق علوم پزشکی و روان درمانی، دلبستگی من به مسائل فرهنگی بازگشت که در زمان نوجوانیم – که تفکر در  من هنوز چنان بیدار نشده بود – مرا به سوی خود می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. هر کس که از هنر تاثیر پذیرفته باشد می داند که ارزش هنر به مثابه ی سرچشمه ی لذت و تسلی خاطر در زندگانی حدی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به کار کمتر گرایش دارد تا به امکانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار کار می کنند و این فرار طبیعی از کار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه در برابر رنج، بی شرم تر از زمانی که عشق می ورزیم و هیچ گاه ناکام تر  از زمانی که ابژه ی عشق را از دست می دهیم نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت بردن از زیبایی، ماهیت احساسی خاص، ملایم و سرمست کننده ای دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فایده ی زیبایی روشن نیست. ضرورت فرهنگی آن را نمی توان به آشکارا درک کرد. با وجود این، تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاعده ای وجود ندارد که به کار همه بخورد؛ هر کس باید خود راهی بیابد  که او را نجات دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اهل عمل باشد، از جهان بیرون، که نیروی خود را با آن می آزماید، دست نمی کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه، بدلی برای بطن مادر؛ مسکنی که زمانی برای انسان امن ترین و آسایش  بخش ترین مکان بوده است و برای همیشه آرزوی آن را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در یک جا پرهیز  می کند، مصلحت زندگی حکم می کند که آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یک گرایش نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت هیچ گاه حتمی نیست، بلکه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد  و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است که کارکردش را با جهان بیرون  هماهنگ سازد و از آن برای لذت جویی بهره گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسان متمدن می خواهیم كه هر جا در طبیعت با زیبایی روبرو می شود، به آن احترام بگذارد و تا آنجا كه دستانش توانایی كار داشته باشند، آن را در آفرینش اشیاء به كار گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخودآگاه هریك از ما به نامیرایی خود یقین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اكراه دارد كه بگوید نیت «شاد بودن انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران