0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخودآگاه هریک از ما به نامیرایی خود یقین دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اکراه دارد که بگوید نیت «شاد بودن انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“تمدن” به مجموعه ی دستاوردها و نهادهایی گفته می شود که زندگی  ما را از زندگی حیوانی پیشینیان دور می کند و دو هدف دارد: یکی نگاهبانی  از انسان در برابر طبیعت و دیگری تنظیم روابط بین انسانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف و هیجانها مجموعه ای گسترده از دریافت های حسی ما می باشد  که در شرایطی خاص، آن را تجربه می کنیم و در فرایند رفتاری ما تاثیر بسزایی دارند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلط بر طبیعت تنها شرط نیک بختی انسان نیست، چنان که تنها هدف کوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فایده ی نظم، انکار ناشدنی است، زیرا بهترین امکان بهره گیری از مکان و زمان را به انسان می دهد و در ضمن، نیروهای روانی او را پاس می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم، نوعی اجبار در تکرار است که وقتی برقرار شد، مشخص می کند که یک کار، کی، کجا و چگونه انجام شود و با این روش، آدمی را از درنگ و تردید در تکرار موارد مشابه به دور می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهفته ترین اسرار ذهن چیزی است که می توان آن را به هشیاری در آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی که حاضر نیستیم آن را از خواسته های تمدن حذف کنیم، نمونه ای است برای نشان دادن اینکه هدف تمدن، تنها سود بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطیفه ها در حقیقت به این دلیل ساخته می شوند که مایه ی شادی دیگران گردند و چیزی را که پیش تر پنهان بود- یا ابراز نگردیده- بیرون بیاورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به طنز نیازمندیم، زیرا هرچه بزرگتر می شویم این آمادگی را پیدا می کنیم  که افرادی ترشروی و غمگین شویم، اما بچه ها به راحتی می خندند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها اکنون در چیرگی بر طبیعت تا جایی پیش رفته اند که می توانند به کمک آن،  یکدیگر را تا آخرین نفر نابود کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی روح، روندی تکاملی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جمعی انسان تنها زمانی امکان پذیر می شود که افراد زیادی گرد هم آیند  که از یکایک افراد جمع، نیرومندتر و در برابر فرد، یکپارچه باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته،  از این پس به سود فرد شکسته نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش باید توهم های متافیزیکی، پیشداوری ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد، اما مفهوم عقلانیت (یعنی حقیقت، آزادی و عدالت) را به عنوان سنت  از نسلی به نسلی منتقل کند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناخودآگاه هریک از ما به نامیرایی خود یقین دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اکراه دارد که بگوید نیت «شاد بودن انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“تمدن” به مجموعه ی دستاوردها و نهادهایی گفته می شود که زندگی  ما را از زندگی حیوانی پیشینیان دور می کند و دو هدف دارد: یکی نگاهبانی  از انسان در برابر طبیعت و دیگری تنظیم روابط بین انسانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عواطف و هیجانها مجموعه ای گسترده از دریافت های حسی ما می باشد  که در شرایطی خاص، آن را تجربه می کنیم و در فرایند رفتاری ما تاثیر بسزایی دارند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسلط بر طبیعت تنها شرط نیک بختی انسان نیست، چنان که تنها هدف کوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فایده ی نظم، انکار ناشدنی است، زیرا بهترین امکان بهره گیری از مکان و زمان را به انسان می دهد و در ضمن، نیروهای روانی او را پاس می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم، نوعی اجبار در تکرار است که وقتی برقرار شد، مشخص می کند که یک کار، کی، کجا و چگونه انجام شود و با این روش، آدمی را از درنگ و تردید در تکرار موارد مشابه به دور می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهفته ترین اسرار ذهن چیزی است که می توان آن را به هشیاری در آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی که حاضر نیستیم آن را از خواسته های تمدن حذف کنیم، نمونه ای است برای نشان دادن اینکه هدف تمدن، تنها سود بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطیفه ها در حقیقت به این دلیل ساخته می شوند که مایه ی شادی دیگران گردند و چیزی را که پیش تر پنهان بود- یا ابراز نگردیده- بیرون بیاورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به طنز نیازمندیم، زیرا هرچه بزرگتر می شویم این آمادگی را پیدا می کنیم  که افرادی ترشروی و غمگین شویم، اما بچه ها به راحتی می خندند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها اکنون در چیرگی بر طبیعت تا جایی پیش رفته اند که می توانند به کمک آن،  یکدیگر را تا آخرین نفر نابود کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی روح، روندی تکاملی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جمعی انسان تنها زمانی امکان پذیر می شود که افراد زیادی گرد هم آیند  که از یکایک افراد جمع، نیرومندتر و در برابر فرد، یکپارچه باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته،  از این پس به سود فرد شکسته نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش باید توهم های متافیزیکی، پیشداوری ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد، اما مفهوم عقلانیت (یعنی حقیقت، آزادی و عدالت) را به عنوان سنت  از نسلی به نسلی منتقل کند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران