0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه، بدلی برای بطن مادر؛ مسكنی كه زمانی برای انسان امن ترین و آسایش بخش ترین مكان بوده است و برای همیشه آرزوی آن را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه یك تاجر هوشیار از به كار انداختن سرمایه اش در یك جا پرهیز می كند، مصلحت زندگی حكم می كند كه آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یك گرایش نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت هیچ گاه حتمی نیست، بلكه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است كه كاركردش را با جهان بیرون هماهنگ سازد و از آن برای لذت جویی بهره گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس استثمارگران از قیام سركوب شدگان، آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاست از سر حسرت آه بكشیم كه برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراك ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنكه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالفت، به ناچار، دشمنی نیست، بلكه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست دارم باید به گونه ای، شایسته ی آن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس استثمارگران از قیام سرکوب شدگان، آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاست از سر حسرت آه بکشیم که برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین  ادراک ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنکه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالفت، به ناچار، دشمنی نیست، بلکه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست دارم باید به گونه ای، شایسته ی آن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسان متمدن می خواهیم که هر جا در طبیعت با زیبایی روبرو می شود، به آن احترام بگذارد و تا آنجا که دستانش توانایی کار داشته باشند، آن را در آفرینش اشیاء به کار گیرد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه، بدلی برای بطن مادر؛ مسكنی كه زمانی برای انسان امن ترین و آسایش بخش ترین مكان بوده است و برای همیشه آرزوی آن را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه یك تاجر هوشیار از به كار انداختن سرمایه اش در یك جا پرهیز می كند، مصلحت زندگی حكم می كند كه آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یك گرایش نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت هیچ گاه حتمی نیست، بلكه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است كه كاركردش را با جهان بیرون هماهنگ سازد و از آن برای لذت جویی بهره گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس استثمارگران از قیام سركوب شدگان، آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاست از سر حسرت آه بكشیم كه برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراك ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنكه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالفت، به ناچار، دشمنی نیست، بلكه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست دارم باید به گونه ای، شایسته ی آن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس استثمارگران از قیام سرکوب شدگان، آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاست از سر حسرت آه بکشیم که برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین  ادراک ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنکه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخالفت، به ناچار، دشمنی نیست، بلکه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست دارم باید به گونه ای، شایسته ی آن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسان متمدن می خواهیم که هر جا در طبیعت با زیبایی روبرو می شود، به آن احترام بگذارد و تا آنجا که دستانش توانایی کار داشته باشند، آن را در آفرینش اشیاء به کار گیرد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران