0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زكريا رازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازی علت پیروی مردم از ادیان و اطاعت از پیشوایان دینی را ناشی از«جهل»، «ترس» و «عادت» میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین نماینده جهان بینی و تفکری است که از نادانی آغاز میگردد و به تاریک اندیشی منتهی می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند،دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زكريا رازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازی علت پیروی مردم از ادیان و اطاعت از پیشوایان دینی را ناشی از«جهل»، «ترس» و «عادت» میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین نماینده جهان بینی و تفکری است که از نادانی آغاز میگردد و به تاریک اندیشی منتهی می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند،دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران