0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد باش که اگر خواستي برکسي نتابي نتواني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بر نفس خود غلبه نكرد بر هيچ چيز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با كلماتی كه ناگفته میمانند، میشكنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری ، هنگامی خوب است كه مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می شنويد به عقل سليم و منش پاک و روشن بسنجيد و آنگاه بپذيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد باش که اگر خواستي برکسي نتابي نتواني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بر نفس خود غلبه نكرد بر هيچ چيز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با كلماتی كه ناگفته میمانند، میشكنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری ، هنگامی خوب است كه مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می شنويد به عقل سليم و منش پاک و روشن بسنجيد و آنگاه بپذيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران