0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد باش که اگر خواستي برکسي نتابي نتواني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بر نفس خود غلبه نكرد بر هيچ چيز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با كلماتی كه ناگفته میمانند، میشكنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری ، هنگامی خوب است كه مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می شنويد به عقل سليم و منش پاک و روشن بسنجيد و آنگاه بپذيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد باش که اگر خواستي برکسي نتابي نتواني .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه بر نفس خود غلبه نكرد بر هيچ چيز غالب نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با كلماتی كه ناگفته میمانند، میشكنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری ، هنگامی خوب است كه مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می شنويد به عقل سليم و منش پاک و روشن بسنجيد و آنگاه بپذيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم .