0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای بسیاری از مرغان، تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير يا زود، كساني برنده مي‌شوند كه مي‌پندارند مي‌توانند برنده شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مانند شیرجه زدن در یك دریاچه ی ژرف در یك روز گرم است. در این شیرجه، شوكِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یك ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اكتشاف و برای رهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلكه ارج و لذتی است كه در زندگی با یكدیگر احساس می‌كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما در این جهان، فریبكار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می كنیم كه نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دشواری كه در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنكه یاد بگیری سخنت را كوتاه نگاه داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون درست آن است كه به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آزادیم به هر كجا كه مایلیم برویم و آنچه كه هستیم باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد كنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه دیدگانت به تو می گویند باور نكن. همه ی آنچه كه می توانی ببینی محدود است. با ادراك خود بنگر، آنچه را كه آموخته ای بشناس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دشوارترین كار در جهان این است كه به پرنده ای این باور را بدهی كه آزاد است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیاز داری كه به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز كمی بیشتر از روز پیش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترك مردمان و گوشه نشینی است كه خود، گزینشی هراس آور است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای بسیاری از مرغان، تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير يا زود، كساني برنده مي‌شوند كه مي‌پندارند مي‌توانند برنده شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مانند شیرجه زدن در یك دریاچه ی ژرف در یك روز گرم است. در این شیرجه، شوكِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یك ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اكتشاف و برای رهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلكه ارج و لذتی است كه در زندگی با یكدیگر احساس می‌كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما در این جهان، فریبكار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می كنیم كه نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دشواری كه در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنكه یاد بگیری سخنت را كوتاه نگاه داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون درست آن است كه به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آزادیم به هر كجا كه مایلیم برویم و آنچه كه هستیم باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد كنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه كه دیدگانت به تو می گویند باور نكن. همه ی آنچه كه می توانی ببینی محدود است. با ادراك خود بنگر، آنچه را كه آموخته ای بشناس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دشوارترین كار در جهان این است كه به پرنده ای این باور را بدهی كه آزاد است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیاز داری كه به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز كمی بیشتر از روز پیش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترك مردمان و گوشه نشینی است كه خود، گزینشی هراس آور است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران