0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی به نام یک مشکل وجود ندارد که در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آینده های امکان پذیر روی نگردان، مگر آنکه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مختاری که باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار، تو را خواهند شناخت؛ بهتر از آشنایانت که تو را در طی هزار سال بشناسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن؛ هرگز از این موضوع که در مورد آنچه می کنی و یا می گویی، در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد، شرمنده نباش؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمعیت به اندازه ی کافی کشیده ام، حتی زمانی که شادمان هستند… و اگر بترسند، شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به تنها بودن عادت می کند، اما تنها برای یک روز آن را می شکند و سپس دوباره به آن عادت می کند، دوباره از نو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که شعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ای که خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلکه احترام و شادمانی است که نسبت به زندگی یکدیگر دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی بزرگنمایی در همه ی ما هست، وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد جمعیت مردم نگران نباش؛ تا زمانی که نخواهی نمی توانند تو را لمس کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شادی تو در گرو چیزی است که دیگری دارد، حدس می زنم که تو نیز یک مشکل داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که می دانی هیچ چیز در این سیاره نمی تواند مزاحمتی برایت ایجاد کند… دیگر ماجراجویی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزویی به تو داده نشده، مگر آنکه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن کار کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محدودیتهای خود استدلال بیاور و مسلماً آنها از آنِ تو هستند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی به نام یک مشکل وجود ندارد که در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آینده های امکان پذیر روی نگردان، مگر آنکه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مختاری که باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار، تو را خواهند شناخت؛ بهتر از آشنایانت که تو را در طی هزار سال بشناسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن؛ هرگز از این موضوع که در مورد آنچه می کنی و یا می گویی، در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد، شرمنده نباش؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمعیت به اندازه ی کافی کشیده ام، حتی زمانی که شادمان هستند… و اگر بترسند، شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به تنها بودن عادت می کند، اما تنها برای یک روز آن را می شکند و سپس دوباره به آن عادت می کند، دوباره از نو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که شعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ای که خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلکه احترام و شادمانی است که نسبت به زندگی یکدیگر دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی بزرگنمایی در همه ی ما هست، وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد جمعیت مردم نگران نباش؛ تا زمانی که نخواهی نمی توانند تو را لمس کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شادی تو در گرو چیزی است که دیگری دارد، حدس می زنم که تو نیز یک مشکل داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که می دانی هیچ چیز در این سیاره نمی تواند مزاحمتی برایت ایجاد کند… دیگر ماجراجویی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز آرزویی به تو داده نشده، مگر آنکه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن کار کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محدودیتهای خود استدلال بیاور و مسلماً آنها از آنِ تو هستند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران