0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمردر انتظاری تابیابی آن را که درکت کند........  و تورا همان گونه که هستی بپذیرد .........  و عاقبت درمی یابی که ........ او از همان آغاز خودت بوده ای.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه براي كرم ابريشم آخر دنياست، پروانه به دنيا مي آيد. پس در انتظار روزهاي خوب آينده باشيد. ريچاردباخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده حرفه ای، آماتوری ست که از پا ننشسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مانند شیرجه زدن در یک دریاچه ی ژرف در یک روز گرم است. در این شیرجه، شوکِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یک ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اکتشاف و برای رهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلکه ارج و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس می‌کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما در این جهان، فریبکار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می کنیم که نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دشواری که در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنکه یاد بگیری سخنت را کوتاه نگاه داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی نمی تواند ما را از آنچه که مایل به انجامش هستیم بازدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون درست آن است که به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آزادیم به هر کجا که مایلیم برویم و آنچه که هستیم باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که دیدگانت به تو می گویند باور نکن. همه ی آنچه که می توانی ببینی محدود است. با ادراک خود بنگر، آنچه را که آموخته ای بشناس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دشوارترین کار در جهان این است که به پرنده ای این باور را بدهی که آزاد است؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمردر انتظاری تابیابی آن را که درکت کند........  و تورا همان گونه که هستی بپذیرد .........  و عاقبت درمی یابی که ........ او از همان آغاز خودت بوده ای.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه براي كرم ابريشم آخر دنياست، پروانه به دنيا مي آيد. پس در انتظار روزهاي خوب آينده باشيد. ريچاردباخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده حرفه ای، آماتوری ست که از پا ننشسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مانند شیرجه زدن در یک دریاچه ی ژرف در یک روز گرم است. در این شیرجه، شوکِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یک ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اکتشاف و برای رهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلکه ارج و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس می‌کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما در این جهان، فریبکار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می کنیم که نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دشواری که در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنکه یاد بگیری سخنت را کوتاه نگاه داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی نمی تواند ما را از آنچه که مایل به انجامش هستیم بازدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون درست آن است که به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آزادیم به هر کجا که مایلیم برویم و آنچه که هستیم باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که دیدگانت به تو می گویند باور نکن. همه ی آنچه که می توانی ببینی محدود است. با ادراک خود بنگر، آنچه را که آموخته ای بشناس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دشوارترین کار در جهان این است که به پرنده ای این باور را بدهی که آزاد است؟