0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمردر انتظاری تابیابی آن را که درکت کند........  و تورا همان گونه که هستی بپذیرد .........  و عاقبت درمی یابی که ........ او از همان آغاز خودت بوده ای.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه براي كرم ابريشم آخر دنياست، پروانه به دنيا مي آيد. پس در انتظار روزهاي خوب آينده باشيد. ريچاردباخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده حرفه ای، آماتوری ست که از پا ننشسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مانند شیرجه زدن در یک دریاچه ی ژرف در یک روز گرم است. در این شیرجه، شوکِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یک ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اکتشاف و برای رهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلکه ارج و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس می‌کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما در این جهان، فریبکار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می کنیم که نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دشواری که در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنکه یاد بگیری سخنت را کوتاه نگاه داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی نمی تواند ما را از آنچه که مایل به انجامش هستیم بازدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون درست آن است که به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آزادیم به هر کجا که مایلی�� برویم و آنچه که هستیم باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که دیدگانت به تو می گویند باور نکن. همه ی آنچه که می توانی ببینی محدود است. با ادراک خود بنگر، آنچه را که آموخته ای بشناس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دشوارترین کار در جهان این است که به پرنده ای این باور را بدهی که آزاد است؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمردر انتظاری تابیابی آن را که درکت کند........  و تورا همان گونه که هستی بپذیرد .........  و عاقبت درمی یابی که ........ او از همان آغاز خودت بوده ای.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه براي كرم ابريشم آخر دنياست، پروانه به دنيا مي آيد. پس در انتظار روزهاي خوب آينده باشيد. ريچاردباخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده حرفه ای، آماتوری ست که از پا ننشسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن مانند شیرجه زدن در یک دریاچه ی ژرف در یک روز گرم است. در این شیرجه، شوکِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یک ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اکتشاف و برای رهایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلکه ارج و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس می‌کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما در این جهان، فریبکار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می کنیم که نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دشواری که در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنکه یاد بگیری سخنت را کوتاه نگاه داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی نمی تواند ما را از آنچه که مایل به انجامش هستیم بازدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون درست آن است که به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آزادیم به هر کجا که مایلیم برویم و آنچه که هستیم باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که دیدگانت به تو می گویند باور نکن. همه ی آنچه که می توانی ببینی محدود است. با ادراک خود بنگر، آنچه را که آموخته ای بشناس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دشوارترین کار در جهان این است که به پرنده ای این باور را بدهی که آزاد است؟

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران