0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد . رابیندرانات تاگور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که می‌خواهد نیکوکاری کند، بر در می‌کوبد و آن که عشق می‌ورزد، در را باز خواهد دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌توانید فقط با خیره شدن به آب، از دریا بگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند عاشق طبیعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کنی که اگرآفتاب را از دست داده ای، ستارگان را نیز از دست بخواهی داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگ مکن که گل ها را جمع کنی و آنها را با خود ببری بلکه راه خود گرفته برو زیرا گل ها در سراسر راه تو خود را شکوفا نگه می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خود فرا راه خویش سنگ می اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی ثروتی است که از فزونی عشق می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سبزه کوچک گام های تو کوتاه ست، اما زمین زیر پای توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زندگی بخشیدن و اما با بخشیدنش آن را می یابیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آبشارمی خواند: چون رها شوم ، ترانه ام را خواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نمی توانم بهترین را بر گزینم، بهترین است که مرا بر می گزیند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آواز جاودان چنین می خواند: "هرگز از لحظه ها بیم مدار"

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد . رابیندرانات تاگور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که می‌خواهد نیکوکاری کند، بر در می‌کوبد و آن که عشق می‌ورزد، در را باز خواهد دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌توانید فقط با خیره شدن به آب، از دریا بگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند عاشق طبیعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کنی که اگرآفتاب را از دست داده ای، ستارگان را نیز از دست بخواهی داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگ مکن که گل ها را جمع کنی و آنها را با خود ببری بلکه راه خود گرفته برو زیرا گل ها در سراسر راه تو خود را شکوفا نگه می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خود فرا راه خویش سنگ می اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی ثروتی است که از فزونی عشق می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سبزه کوچک گام های تو کوتاه ست، اما زمین زیر پای توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زندگی بخشیدن و اما با بخشیدنش آن را می یابیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آبشارمی خواند: چون رها شوم ، ترانه ام را خواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نمی توانم بهترین را بر گزینم، بهترین است که مرا بر می گزیند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آواز جاودان چنین می خواند: "هرگز از لحظه ها بیم مدار"

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران