0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران بخند نه بر دیگران.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیگران بخند نه بر دیگران.