0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار موریانه نگرانی،بنای زندگیت را واژگون کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسياری از نگرانی ها را از بين می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر خوب معمار و آفريننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از مباحثه دوری کنید همانطور که از مار زنگی و زلزله فرار می‌کنید. به هیچ کس با صراحت نباید گفت که اشتباه می‌کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری  دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موثرترین عوامل استراحت و تفریح همانا ایمان صحیح به دین و خواب و موسیقی و خنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید در طی دو ماه با توجه کردن به دیگران دوستان بیشتری پیدا کنید تا اینکه در عرض دو سال بخواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می‌توانید دوستان صمیمی برای خود انتخاب کنید و بدانید که هرچه بیشتر دوست بیابید در زندگی موفق تر هستید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر گوش دادن را فراگیرید. فرصت‌ها گاهی به آهستگی در می‌زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره دیگران را تشویق کنید. خطاهایشان را کوچک و کاری را که می‌خواهید انجام دهند آسان نشان دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبخند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنی بر روی گذشته و آینده کشید و تنها به زمان حال اندیشید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار موریانه نگرانی،بنای زندگیت را واژگون کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسياری از نگرانی ها را از بين می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر خوب معمار و آفريننده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از مباحثه دوری کنید همانطور که از مار زنگی و زلزله فرار می‌کنید. به هیچ کس با صراحت نباید گفت که اشتباه می‌کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری  دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موثرترین عوامل استراحت و تفریح همانا ایمان صحیح به دین و خواب و موسیقی و خنده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي زندگي فكر كنيد ولي غصه نخوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید در طی دو ماه با توجه کردن به دیگران دوستان بیشتری پیدا کنید تا اینکه در عرض دو سال بخواهید توجه دیگران را به خود جلب کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می‌توانید دوستان صمیمی برای خود انتخاب کنید و بدانید که هرچه بیشتر دوست بیابید در زندگی موفق تر هستید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر گوش دادن را فراگیرید. فرصت‌ها گاهی به آهستگی در می‌زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره دیگران را تشویق کنید. خطاهایشان را کوچک و کاری را که می‌خواهید انجام دهند آسان نشان دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبخند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنی بر روی گذشته و آینده کشید و تنها به زمان حال اندیشید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران