0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موثرترین عوامل استراحت و تفریح همانا ایمان صحیح به دین و خواب و موسیقی و خنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما کاری را انجام بدهید که از آن میترسید این امن ترین روشی است که تاکنون برای چیرگی بر ترس کشف شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مخاطب فکر کند فکری که تو به او تلقین کرده ای از خود اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنیای حقیقی را رها کرده و بسوی دنیای رویایی که ساخته ذهن خودمان است برویم ،آن زمان است که دیوانگی را برای خود خریده ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار ارزانترین دارویی است که برای رفع نگرانی در دسترس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ،اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود ، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای اینکه نسبت به دشمنان خود کینه توزی کنیم ،خداوند را شاکر باشیم که زندگی ،ما را همچون آنها بار نیاورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی و وجود ما سراسر راز و معماست که ما قادر به درک و فهم آن نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خود را به بهترین شکل انجام بده  و سپس چتر کهنه ات را بالای سر بگیر تا تو را از باران انتقادها در امان نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به این دلیل خسته میشویم که احساساتمان موجب تولید فشارهای عصبی در بدنمان می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین میبرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی هر روز و هر ساعت را زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده بسیار کمی از مردم ،سرزنشهای مفید را به تعریف های دروغین که از ایشان بعمل می آید ،ترجیح میدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزت و جلال مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان کوچک آشکار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتماً کاری را انجام بدهید که از آن میترسید ، این امن ترین روشی است که تاکنون برای چیرگی بر ترس کشف شده است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موثرترین عوامل استراحت و تفریح همانا ایمان صحیح به دین و خواب و موسیقی و خنده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما کاری را انجام بدهید که از آن میترسید این امن ترین روشی است که تاکنون برای چیرگی بر ترس کشف شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مخاطب فکر کند فکری که تو به او تلقین کرده ای از خود اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنیای حقیقی را رها کرده و بسوی دنیای رویایی که ساخته ذهن خودمان است برویم ،آن زمان است که دیوانگی را برای خود خریده ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار ارزانترین دارویی است که برای رفع نگرانی در دسترس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ،اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود ، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای اینکه نسبت به دشمنان خود کینه توزی کنیم ،خداوند را شاکر باشیم که زندگی ،ما را همچون آنها بار نیاورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی و وجود ما سراسر راز و معماست که ما قادر به درک و فهم آن نیستیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خود را به بهترین شکل انجام بده  و سپس چتر کهنه ات را بالای سر بگیر تا تو را از باران انتقادها در امان نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به این دلیل خسته میشویم که احساساتمان موجب تولید فشارهای عصبی در بدنمان می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین میبرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی هر روز و هر ساعت را زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده بسیار کمی از مردم ،سرزنشهای مفید را به تعریف های دروغین که از ایشان بعمل می آید ،ترجیح میدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزت و جلال مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان کوچک آشکار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتماً کاری را انجام بدهید که از آن میترسید ، این امن ترین روشی است که تاکنون برای چیرگی بر ترس کشف شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران