0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده رافاسد می کند. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را هرآن طور که هستند بپذیر. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی وحیات یعنی همان دقایقو ساعاتی که با کمال شتابزدگی و بی رحمی انتظار گذشتن آنرا داشته ایم. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حقشناسی از دیگران باشیم بلکه خوبیهائیکه به آنها می کنیم باید فقط بمنظور تامین مسرت باطن خودمان باشد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد ازنگرانیهای ما در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . . (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي راه يافتن به دل هر كس بايد از چيزي سخن گفت كه نزد او عزيزتر است.((ديل كارنگي))

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده رافاسد می کند. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را هرآن طور که هستند بپذیر. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی وحیات یعنی همان دقایقو ساعاتی که با کمال شتابزدگی و بی رحمی انتظار گذشتن آنرا داشته ایم. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حقشناسی از دیگران باشیم بلکه خوبیهائیکه به آنها می کنیم باید فقط بمنظور تامین مسرت باطن خودمان باشد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد ازنگرانیهای ما در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . . (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي راه يافتن به دل هر كس بايد از چيزي سخن گفت كه نزد او عزيزتر است.((ديل كارنگي))

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران