0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر مصدق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"در تشکیل دولت فعلی جز پاسخ به ندای وجدان خویش نظری نداشتم در این مبارزه مقدس بزرگترین پاداش من آن خواهد بود که رضای قلبی عموم افراد جامعه از روش دولت اینجانب بتواند وجدانم را قانع کند ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بزرگترین پاداش خدمات ملی و اجتماعی آرامش وجدان است که هر خدمتگزاری در صورتیکه درست به وظایف خود عمل کند و تکالیف خویش را به حسب طاقت بشری انجام دهد از آن برخوردار خواهد گشت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره به عدم ترس از تهدیدات نظامی انگلیس:"بودن یا نبودن رزمناو به حال ما فرقی نمی­کند ما از کشتی جنگی نمی­ترسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارد و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من افتخار خدمتگزاری به مردم را بالاترین و پرقیمت­ترین افتخارات حیات خود محسوب داشته و می­دارم."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... خداوند هرچه مقدر فرموده است می­شود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه را در بغل سنگ نگه می­دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره به بحث ترور او و اینکه با اعتقاد عمیق هراسی به خود راه نخواهد داد:"گر نگهدار من آن است که من می­دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام در هنگام خلع ید از شرکت نفت انگلیس:"ملت و دولت ایران مطلقا قصد ندارد به حق کسی تجاوز کند و در عین حال نیز اجازه نمی­دهد که کسی به حق ما تجاوز کند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام به روزنامه­نگاران و اربابان جراید: " اظهار منویات و استفاده از آزادی باید تا حدی باشد که به آزادی دیگران و حقوق مشروع آنها و به امنیت مملکت خللی وارد نکند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تا دولت معاش مستخدمین خود را اداره نکند نمی­توان امیدوار بود که مستخدمین به وظیفۀ خود عمل کنند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته می­شود هرچه نوشته باشند و هرکه نوشته باشد به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد لکن در سایر موارد بر وفق مقررات قانون باید عمل شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره به مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی:" شما این نمایندگان رکن چهارم آزادی بروید در تمام نقاط وضعیت مردم را مشاهده و تحقیق کنید و ببینید کیست از این اوضاع راضی باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امری نامشروع­تر از اینکه قراردادی ملتی را تحت اسارت دولت دیگری قرار دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملی کردن صنایع در هر مملکت ناشی از حق حاکمیت ملت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی مطبوعات و اجتماعات و حقوق مالکیت وسایر حقوق بشری را مردم می­توانند در قانون اساسی بخوانند ولی اگر دولت نخواهد نمی­توانند از آنها استفاده ببرند و یا استفاده نمایند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر مصدق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"در تشکیل دولت فعلی جز پاسخ به ندای وجدان خویش نظری نداشتم در این مبارزه مقدس بزرگترین پاداش من آن خواهد بود که رضای قلبی عموم افراد جامعه از روش دولت اینجانب بتواند وجدانم را قانع کند ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بزرگترین پاداش خدمات ملی و اجتماعی آرامش وجدان است که هر خدمتگزاری در صورتیکه درست به وظایف خود عمل کند و تکالیف خویش را به حسب طاقت بشری انجام دهد از آن برخوردار خواهد گشت."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره به عدم ترس از تهدیدات نظامی انگلیس:"بودن یا نبودن رزمناو به حال ما فرقی نمی­کند ما از کشتی جنگی نمی­ترسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارد و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من افتخار خدمتگزاری به مردم را بالاترین و پرقیمت­ترین افتخارات حیات خود محسوب داشته و می­دارم."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... خداوند هرچه مقدر فرموده است می­شود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه را در بغل سنگ نگه می­دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره به بحث ترور او و اینکه با اعتقاد عمیق هراسی به خود راه نخواهد داد:"گر نگهدار من آن است که من می­دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام در هنگام خلع ید از شرکت نفت انگلیس:"ملت و دولت ایران مطلقا قصد ندارد به حق کسی تجاوز کند و در عین حال نیز اجازه نمی­دهد که کسی به حق ما تجاوز کند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام به روزنامه­نگاران و اربابان جراید: " اظهار منویات و استفاده از آزادی باید تا حدی باشد که به آزادی دیگران و حقوق مشروع آنها و به امنیت مملکت خللی وارد نکند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تا دولت معاش مستخدمین خود را اداره نکند نمی­توان امیدوار بود که مستخدمین به وظیفۀ خود عمل کنند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته می­شود هرچه نوشته باشند و هرکه نوشته باشد به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد لکن در سایر موارد بر وفق مقررات قانون باید عمل شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره به مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی:" شما این نمایندگان رکن چهارم آزادی بروید در تمام نقاط وضعیت مردم را مشاهده و تحقیق کنید و ببینید کیست از این اوضاع راضی باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امری نامشروع­تر از اینکه قراردادی ملتی را تحت اسارت دولت دیگری قرار دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملی کردن صنایع در هر مملکت ناشی از حق حاکمیت ملت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی مطبوعات و اجتماعات و حقوق مالکیت وسایر حقوق بشری را مردم می­توانند در قانون اساسی بخوانند ولی اگر دولت نخواهد نمی­توانند از آنها استفاده ببرند و یا استفاده نمایند.