0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر مصدق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی اینست که مملکت فاقد رجال و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه اینکه احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند و حکم شرع مقدس هم همین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل در پایه و اساس تمام عقاید قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق اصول عقائد اسلامی عقل تنها وسیله­ایست که ما را به یگانه­پرستی هدایت می­کند و تنها عقل است که کلید و راهگشای دین و حقوق اسلامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنها ملت است که می­تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت­هائی که برای احقاق حقوق از دست رفته و در راه آزادی و استقلال خود وارد پیکار شده­اند سال­ها فداکاری و جانبازی و از خود گذشتگی کرده­اند تا به مقصود خود نائل شده­اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگر زندگی توام با استقلال و آزادی نباشد به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ایران اگر خواسته باشد که در ردیف سایر ملل بزرگ جهان مقام و موقعیتی را که شایسته او و گذشته پرافتخار اوست بار دیگر احراز کند باید از محرومیت و مشکلات نگریزد و از فداکاری و جانبازی نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مجلس نماینده مردم و پشتیبان دولت و حافظ هر دولتی در مقابل تقاضا­ها و احیاناً فشارهای خارجی است و به همین جهت هیچ دولتی مستغنی از وجود مجلس نیست... مشروطیت بدون مجلس تحقق پذیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کسی که پنجاه سال در راه آزادی مبارزه کرده و زندان و تبعید سالیان دراز را در این راه متحمل شده هیچ لذتی را نمی­تواند با حفظ آزادی عقیده وبیان برابر کند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از انتقادات بجا و اصولی یاران موافق و دوستان مخالف نه تنها هرگز نمی­رنجم و در حساب مملکت احساسات شخصی را مداخله نمی­دهم بلکه نصایح و انتقادات ایشان را به منزلۀ چراغ راهنمای خود می­شمارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد ملی شدن نفت:"[ملی شدن نفت] این مساله آنطور که می­خواهند وانمود کنند زائیدۀ حوادث تصادفی و اتفاقی نیست بلکه معرف ارادۀ یک ملتی است که می­خواهد به این وسیله استقلال خود را حفظ کرده باشد."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مردم ایران و مبارزات آنها:"تاریخ دیده­ایم [ملت ایران]هروقت پیمانه صبرش لبریز شود و به اصطلاح کارد به استخوان برسد با یک جنبش مردانه قید اسارت را شکسته و حق خود را گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نابرده رنج گنج میسر نمی­شود. تاریخ نشان نداده است که ملتی بدون تحمل شدائد در تامین آزادی و استقلال خود توفیق حاصل کند."

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر مصدق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی اینست که مملکت فاقد رجال و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه اینکه احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند و حکم شرع مقدس هم همین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل در پایه و اساس تمام عقاید قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق اصول عقائد اسلامی عقل تنها وسیله­ایست که ما را به یگانه­پرستی هدایت می­کند و تنها عقل است که کلید و راهگشای دین و حقوق اسلامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنها ملت است که می­تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت­هائی که برای احقاق حقوق از دست رفته و در راه آزادی و استقلال خود وارد پیکار شده­اند سال­ها فداکاری و جانبازی و از خود گذشتگی کرده­اند تا به مقصود خود نائل شده­اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگر زندگی توام با استقلال و آزادی نباشد به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ایران اگر خواسته باشد که در ردیف سایر ملل بزرگ جهان مقام و موقعیتی را که شایسته او و گذشته پرافتخار اوست بار دیگر احراز کند باید از محرومیت و مشکلات نگریزد و از فداکاری و جانبازی نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مجلس نماینده مردم و پشتیبان دولت و حافظ هر دولتی در مقابل تقاضا­ها و احیاناً فشارهای خارجی است و به همین جهت هیچ دولتی مستغنی از وجود مجلس نیست... مشروطیت بدون مجلس تحقق پذیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کسی که پنجاه سال در راه آزادی مبارزه کرده و زندان و تبعید سالیان دراز را در این راه متحمل شده هیچ لذتی را نمی­تواند با حفظ آزادی عقیده وبیان برابر کند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از انتقادات بجا و اصولی یاران موافق و دوستان مخالف نه تنها هرگز نمی­رنجم و در حساب مملکت احساسات شخصی را مداخله نمی­دهم بلکه نصایح و انتقادات ایشان را به منزلۀ چراغ راهنمای خود می­شمارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد ملی شدن نفت:"[ملی شدن نفت] این مساله آنطور که می­خواهند وانمود کنند زائیدۀ حوادث تصادفی و اتفاقی نیست بلکه معرف ارادۀ یک ملتی است که می­خواهد به این وسیله استقلال خود را حفظ کرده باشد."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مردم ایران و مبارزات آنها:"تاریخ دیده­ایم [ملت ایران]هروقت پیمانه صبرش لبریز شود و به اصطلاح کارد به استخوان برسد با یک جنبش مردانه قید اسارت را شکسته و حق خود را گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نابرده رنج گنج میسر نمی­شود. تاریخ نشان نداده است که ملتی بدون تحمل شدائد در تامین آزادی و استقلال خود توفیق حاصل کند."

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران