0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیست ؟ شنبه: به دنیا می آید. یکشنبه: راه می رود. دوشنبه: عاشق می شود. سه شنبه: شکست می خورد. چهارشنبه: ازدواج می کند. پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد. جمعه: می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‏اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است؛ محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد، پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند نواختن پیانو است، ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دوست دارند که به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد که بمیرد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ دو دل دارند؛ دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاشق زیبایی نمی شود، بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی آوریم، پس بیاییم آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند، این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان چیست ؟ شنبه: به دنیا می آید. یکشنبه: راه می رود. دوشنبه: عاشق می شود. سه شنبه: شکست می خورد. چهارشنبه: ازدواج می کند. پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد. جمعه: می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‏اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است؛ محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد، پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند نواختن پیانو است، ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری. سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دوست دارند که به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد که بمیرد … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های بزرگ دو دل دارند؛ دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاشق زیبایی نمی شود، بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی آوریم، پس بیاییم آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند، این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم… تو دیگری را… دیگری مرا… و همه ما تنهاییم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران