0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران