0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من در کلبه حقیرانه خود کسی را دارم که تو در ارش کبریایی خود نداری من چون تویی را دارم و تو چون خود نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا به من توفیق عشق بی هوس،  تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بدارند عنایت فرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بود ندیدم….روزی که خواند نشنیدم روزی دیدم که نبود….روزی شنیدم که نخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به من توفیق تلاش در شکست صبر در نومیدی عظمت بی نام دین بی دنیا عشق بی هوس عطا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه های هر دلی حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز نمی نالم…قرنها نالیدن بس است…میخواهم فریاد بزنم…!اگر نتوانستم سکوت میکنم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا به سوی آنجا که بتوانی انسانتر باش و از انچه که هستی و هستند فاصله بگیری این رسالته دائمی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به هر کس که دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است  و به هر کس که دوست میداری بچشان که دوست داشتن از عشق برتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان کتابی است در انتظار خواننده اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوق من چنان لطیف است که خود را به « بودن » نیالوده است که اگر جامه ی وجود بر تن می کرد نه معشوق من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است...

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من در کلبه حقیرانه خود کسی را دارم که تو در ارش کبریایی خود نداری من چون تویی را دارم و تو چون خود نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا به من توفیق عشق بی هوس،  تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بدارند عنایت فرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو نگو ، نمیگویم ، اما نگو نفهم ، که من نمی توانم نفهمم ، من می فهمم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که بود ندیدم….روزی که خواند نشنیدم روزی دیدم که نبود….روزی شنیدم که نخواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به من توفیق تلاش در شکست صبر در نومیدی عظمت بی نام دین بی دنیا عشق بی هوس عطا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه های هر دلی حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز نمی نالم…قرنها نالیدن بس است…میخواهم فریاد بزنم…!اگر نتوانستم سکوت میکنم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا به سوی آنجا که بتوانی انسانتر باش و از انچه که هستی و هستند فاصله بگیری این رسالته دائمی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به هر کس که دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است  و به هر کس که دوست میداری بچشان که دوست داشتن از عشق برتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسان کتابی است در انتظار خواننده اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوق من چنان لطیف است که خود را به « بودن » نیالوده است که اگر جامه ی وجود بر تن می کرد نه معشوق من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران