0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهايي كه هيچوقت به تنهايي احتياج ندارند...معمولا ادمهاي كم مايعي هستند...دكتر علي شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شریعتی: خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتي" دارد ،نزديك ،زيبا و بزرگ و "دوزخي" دارد به گمانم كوچك و بعيد ودر پي دليلي است كه ببخشد ما را... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خود فکر میکنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند وضعشان آن است؟ نمی دانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن آن .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی زاد هر چه انسان تر میشود چشم به راه تر میشود این حقیقت زیبایی است که همواره می درخشد دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت" . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در سرزمینی زندگی میکنم که ارزش انسان را با منفعت خود میسنجند...!!! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! در برابر هر آنچه انسان ماندن، را به تباهی میکشد مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـده بــودن را به بیــداری بـگـذرانـیـم که سالهـا به اجـبـار خواهـیم خـفـت... دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ رنگ داشت ،،، شاید روزی ده ها رنگین کمان ؛ در دهان ما نقش می بست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که بعد از شک و دلهره و اضطراب و درد به وجود می آید ارزش دارد.(شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی اندامش را نمایش نمیدهد. دکتر شریعتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانی به مردم " خدمتی " بکنی.....برو تا " خیانتی " نکنی.....! "دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهايي كه هيچوقت به تنهايي احتياج ندارند...معمولا ادمهاي كم مايعي هستند...دكتر علي شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شریعتی: خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتي" دارد ،نزديك ،زيبا و بزرگ و "دوزخي" دارد به گمانم كوچك و بعيد ودر پي دليلي است كه ببخشد ما را... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خود فکر میکنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند وضعشان آن است؟ نمی دانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن آن .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی زاد هر چه انسان تر میشود چشم به راه تر میشود این حقیقت زیبایی است که همواره می درخشد دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت" . دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در سرزمینی زندگی میکنم که ارزش انسان را با منفعت خود میسنجند...!!! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! در برابر هر آنچه انسان ماندن، را به تباهی میکشد مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـده بــودن را به بیــداری بـگـذرانـیـم که سالهـا به اجـبـار خواهـیم خـفـت... دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ رنگ داشت ،،، شاید روزی ده ها رنگین کمان ؛ در دهان ما نقش می بست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که بعد از شک و دلهره و اضطراب و درد به وجود می آید ارزش دارد.(شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی اندامش را نمایش نمیدهد. دکتر شریعتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانی به مردم " خدمتی " بکنی.....برو تا " خیانتی " نکنی.....! "دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران