0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دلت را ازشيشه بساز ولي به سنك ها بگو دلم از فولاداست.(دكترعلي شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم میگفت عاشقی یک شب است وپشیمانی هزارشب.هزارشب است پشیمانم که چرایک شب عاشقی نکرده ام.دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شریعتی: چه دنیای بدی است؛  هر کس را به اندازه ای که هست احساسش نمی کنند  بلکه به اندازه ای که احساسش می کنند، هست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي كه بود نديدم،روزي كه خواند نشنيدم ،روزي كه ديدم نبود،روزي كه شنيدم نخواند(دكترشريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ما در سه جمله است ... تجربه از دیروز , استفاده از امروز , امید به فردا ... ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه میکنیم حسرت دیروز , اتلاف امروز , ترس از فردا ... دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترشريعتي:لحظه ها را گذرانديم تا به خوشبختي برسيم غافل از آنکه خوشبختي همان لحظه هايي بود که گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیر،زیرا خود نیز غمگینند،با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند،زیرا به خود و عشق خود و حقیقت خود شک دارند،پس دوستشان بدار اگرچه دوستت نداشته باشند>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻖ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺵ .. "ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ" ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . " ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر بودم و سیر بودم و سیراب و لذتم تنها اینکه آری کارم سخت است و دردم سخت و از هر چه شیرینی و شادی و بازی محروم،اما این بس است که میفهمم! خوب است احمق نیستم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا "حقیقت" دینم شد و راه رفتنم و "خیر" حیاتم شد و کار ماندنم و "زیبایی" عشقم شد و بهانه ی زیستنم (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن . بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ، و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن ... - دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو بیگانه ی همدرد ، از دو خویشِ بیدرد ، با هم نزدیک ترند. - دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابند بیهوده زیستن را که نیاز به شمردن نیست دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم ولی نشانم نده... خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه میشوم... مرحوم استاد دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :..... بي نهايت لجن...بي نهايت فرشته... بنگر به كدام نزديكتري !! "دكتر شريعتي"

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دلت را ازشيشه بساز ولي به سنك ها بگو دلم از فولاداست.(دكترعلي شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم میگفت عاشقی یک شب است وپشیمانی هزارشب.هزارشب است پشیمانم که چرایک شب عاشقی نکرده ام.دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شریعتی: چه دنیای بدی است؛  هر کس را به اندازه ای که هست احساسش نمی کنند  بلکه به اندازه ای که احساسش می کنند، هست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي كه بود نديدم،روزي كه خواند نشنيدم ،روزي كه ديدم نبود،روزي كه شنيدم نخواند(دكترشريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ما در سه جمله است ... تجربه از دیروز , استفاده از امروز , امید به فردا ... ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه میکنیم حسرت دیروز , اتلاف امروز , ترس از فردا ... دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترشريعتي:لحظه ها را گذرانديم تا به خوشبختي برسيم غافل از آنکه خوشبختي همان لحظه هايي بود که گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیر،زیرا خود نیز غمگینند،با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند،زیرا به خود و عشق خود و حقیقت خود شک دارند،پس دوستشان بدار اگرچه دوستت نداشته باشند>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻖ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺵ .. "ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ" ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ . " ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر بودم و سیر بودم و سیراب و لذتم تنها اینکه آری کارم سخت است و دردم سخت و از هر چه شیرینی و شادی و بازی محروم،اما این بس است که میفهمم! خوب است احمق نیستم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا "حقیقت" دینم شد و راه رفتنم و "خیر" حیاتم شد و کار ماندنم و "زیبایی" عشقم شد و بهانه ی زیستنم (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن . بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ، و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن ... - دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو بیگانه ی همدرد ، از دو خویشِ بیدرد ، با هم نزدیک ترند. - دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابند بیهوده زیستن را که نیاز به شمردن نیست دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم ولی نشانم نده... خدایا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه میشوم... مرحوم استاد دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :..... بي نهايت لجن...بي نهايت فرشته... بنگر به كدام نزديكتري !! "دكتر شريعتي"

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران