0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند پروانه شدن یعنی تباهی ! (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شريعتي : من تو را دوست دارم و تو دیگری را، و ديگري ديگري را و در اين ميان همه تنهاييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند. “دکتر علی شریعتی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند... (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم ، که سال ها به اجبار خواهیم خفت. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانی خدمتی کنی ...  برو تا لااقل خیانت نکنی ...  بمان تا کاری کنی ...  کاری نکن تا بمانی.  (دکتر شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در سرزمینی زنگی می کنم که دویدن سهم کسانی است که نمیرسند و رسیدن سهم کسانی است که نمی دوند! «دکتر شریعتی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیرزیرا خود نیز غمگینند! زیرا با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند! زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند. پس دوستشان بدار حتی اگر دوستت نداشته باشند.  دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نده تاشبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشیش برای دیگری.  (دکترشریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند  با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است .  (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا برايم تقديري بنويس نيك و سرنوشتي خير كه هر آنچه را تو زود خواهي من دير نخواهم و هر ��نچه را تو دير خواهي من زود نخواهم (شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد “دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدمهاي ساده را دوست دارم چون بوي آدميت ميدهند (شريعتى)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترين نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشكنه ديگه اعتراض نيست التماسه ..  " دكتر علی شریعتی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه ام ازگرسنگی مرد خویشاوندانش در عزایش گوسفندها سر بریدند (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا بينشى به مابده كه درمورد راه رفتن كسى قضاوت نكنيم تا زمانى كه باكفش هايش راه نرفته ايم  دكتر شريعتى

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند پروانه شدن یعنی تباهی ! (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شريعتي : من تو را دوست دارم و تو دیگری را، و ديگري ديگري را و در اين ميان همه تنهاييم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است حرفت را نفهمند، سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند، حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند. “دکتر علی شریعتی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند... (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم ، که سال ها به اجبار خواهیم خفت. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانی خدمتی کنی ...  برو تا لااقل خیانت نکنی ...  بمان تا کاری کنی ...  کاری نکن تا بمانی.  (دکتر شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در سرزمینی زنگی می کنم که دویدن سهم کسانی است که نمیرسند و رسیدن سهم کسانی است که نمی دوند! «دکتر شریعتی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیرزیرا خود نیز غمگینند! زیرا با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند! زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند. پس دوستشان بدار حتی اگر دوستت نداشته باشند.  دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نده تاشبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشیش برای دیگری.  (دکترشریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزها دل مبند ، روزها به فصل که میرسند ، رنگ عوض میکنند  با شب بمان ، شب گرچه تاریک است ، لیکن همیشه یک رنگ است .  (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا برايم تقديري بنويس نيك و سرنوشتي خير كه هر آنچه را تو زود خواهي من دير نخواهم و هر آنچه را تو دير خواهي من زود نخواهم (شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد “دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدمهاي ساده را دوست دارم چون بوي آدميت ميدهند (شريعتى)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترين نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشكنه ديگه اعتراض نيست التماسه ..  " دكتر علی شریعتی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه ام ازگرسنگی مرد خویشاوندانش در عزایش گوسفندها سر بریدند (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا بينشى به مابده كه درمورد راه رفتن كسى قضاوت نكنيم تا زمانى كه باكفش هايش راه نرفته ايم  دكتر شريعتى