0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد ، آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم که هست.. ( دکتر علی شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از دردهایم بگریم کلی خندیدم.. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد.اما افسوس که نه بر اعتمادشان اعتقادیست و نه بر اعتقادشان اعتماد.. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسان ها غمی به دل نگیر زیرا خود نیز غمگینند.با انکه تنهایند ولی از خود میگریزند.زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند.پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند.. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريعتي جه زيبا ميكويد:هر دو مي كوشيم تا خود را به<آخرين قرباني>برسانيم.راستي آخرين قرباني كيست؟براي من ،تو،براي تو ،من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ميزاني كه انسان از سطح معمولي اوج بكيرد ،به خلوت مي رسد(شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسايه ام ازگرسنگي مرد.خويشاوندانش در مراسمش گوسفندها سر بريدند".شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در سرزمینی زندگی میکنم که ارزش انسان را با منفعت خود میسنجند... (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه اما کسی که زور داره یا زر داره ، حقارت هاش هنر میشه (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روحي مهاجر باش به سوي مبدا، به سوي آنجا كه بتواني انسان تر باشي و از آنچه كه هستي و هستند فاصله بگيري اين رسالت دايمي توست... "دكتر شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شریعتی: خداوندا جای سوره ای در قرآن تو خالی است که اینگونه آغاز شود :و قسم به روزی که دلت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسير عشق به وسعت نامتناهي نامردند ، گدايي عشق مي كنند ، تا زماني كه به تسخير قلب زن مطمئن نيستند ، اما همين كه مطمئن شدند ، نامردي را در حد مردانگي انجام ميدهند. "دكتر علي شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن.  ¤دکتر علی شریعتی¤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است و تنها با دیدار و پرهیز , زنده و نیرومند ميماند (با ديدار و پرهيز!) دکتر شريعتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگتـرین مصیبت یک انسـان این است که نه سـواد کافـی برای حرف زدن داشتـه باشـد و نـه شعـور لازم بـرای خامـوش مانـدن .  * دکتر علـی شریعتـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها مرده اند،  سكوت جاریست،  تنهایی حاكم سرزمین بی كسی است ، میگویند خدا تنهاست ما که خدا نیستیم چرا تنهاییم.  ( دکتر شریعتی )

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد ، آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم که هست.. ( دکتر علی شریعتی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از دردهایم بگریم کلی خندیدم.. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمشده ی این نسل اعتماد است نه اعتقاد.اما افسوس که نه بر اعتمادشان اعتقادیست و نه بر اعتقادشان اعتماد.. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسان ها غمی به دل نگیر زیرا خود نیز غمگینند.با انکه تنهایند ولی از خود میگریزند.زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند.پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند.. دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريعتي جه زيبا ميكويد:هر دو مي كوشيم تا خود را به<آخرين قرباني>برسانيم.راستي آخرين قرباني كيست؟براي من ،تو،براي تو ،من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ميزاني كه انسان از سطح معمولي اوج بكيرد ،به خلوت مي رسد(شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسايه ام ازگرسنگي مرد.خويشاوندانش در مراسمش گوسفندها سر بريدند".شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در سرزمینی زندگی میکنم که ارزش انسان را با منفعت خود میسنجند... (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه اما کسی که زور داره یا زر داره ، حقارت هاش هنر میشه (دکتر علی شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره روحي مهاجر باش به سوي مبدا، به سوي آنجا كه بتواني انسان تر باشي و از آنچه كه هستي و هستند فاصله بگيري اين رسالت دايمي توست... "دكتر شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر شریعتی: خداوندا جای سوره ای در قرآن تو خالی است که اینگونه آغاز شود :و قسم به روزی که دلت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسير عشق به وسعت نامتناهي نامردند ، گدايي عشق مي كنند ، تا زماني كه به تسخير قلب زن مطمئن نيستند ، اما همين كه مطمئن شدند ، نامردي را در حد مردانگي انجام ميدهند. "دكتر علي شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن.  ¤دکتر علی شریعتی¤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است و تنها با دیدار و پرهیز , زنده و نیرومند ميماند (با ديدار و پرهيز!) دکتر شريعتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگتـرین مصیبت یک انسـان این است که نه سـواد کافـی برای حرف زدن داشتـه باشـد و نـه شعـور لازم بـرای خامـوش مانـدن .  * دکتر علـی شریعتـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها مرده اند،  سكوت جاریست،  تنهایی حاكم سرزمین بی كسی است ، میگویند خدا تنهاست ما که خدا نیستیم چرا تنهاییم.  ( دکتر شریعتی )

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران