0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس را نه بدان گونه که هست احساسش می کنند،بدان گونه که احساسش می کنند هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش وجودی انسان به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زور می توان چیزی را گرفت اما به زور نمی توان ان را نگه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ،به بی ثمری لحظه ای که برای زیستن تلف کردم،سوگوار نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها ترین تنها شوم باز خدا هست،او جانشین همه نداشتن های من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را به بيداري بگذرانيم كه سالهايي را به اجبار خواهيم خفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را کس نساخت خداساخت زیرا من کسی را نداشتم کسم خدابود کس بی کسان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه دو طبقه دارد: 1:طبقه ای که می خورد و کار نمی کند 2:طبقه ای که کار می کند و نمی خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شماره ی هر دلی , دوست داشتنی هست و دل ها هر چه شگفت ترند , عشق نیز در آن ها شگفت انگیزتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانی فریاد بزنی ناله نکن خاموش باش قرنها نالیدن به کجا انجامید تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خود باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگار جهل , شعور خود جرم است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مامور تن است و دوست داشتن پیغمبر روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باطل را نمي توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت ، اگر حق را نمی توان استقرار بخشيد می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد , در پرنده شدن خویش بکوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت آرام و پاکی که میان دو دوست پس از شست و شوی غباری که بر دل ها یشان نشسته بوده است , تندتر و سوزنده تر می شود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس را نه بدان گونه که هست احساسش می کنند،بدان گونه که احساسش می کنند هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش وجودی انسان به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زور می توان چیزی را گرفت اما به زور نمی توان ان را نگه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ،به بی ثمری لحظه ای که برای زیستن تلف کردم،سوگوار نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنها ترین تنها شوم باز خدا هست،او جانشین همه نداشتن های من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي را به بيداري بگذرانيم كه سالهايي را به اجبار خواهيم خفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را کس نساخت خداساخت زیرا من کسی را نداشتم کسم خدابود کس بی کسان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه دو طبقه دارد: 1:طبقه ای که می خورد و کار نمی کند 2:طبقه ای که کار می کند و نمی خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شماره ی هر دلی , دوست داشتنی هست و دل ها هر چه شگفت ترند , عشق نیز در آن ها شگفت انگیزتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانی فریاد بزنی ناله نکن خاموش باش قرنها نالیدن به کجا انجامید تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خود باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگار جهل , شعور خود جرم است !

تعداد ��یامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مامور تن است و دوست داشتن پیغمبر روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باطل را نمي توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت ، اگر حق را نمی توان استقرار بخشيد می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد , در پرنده شدن خویش بکوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت آرام و پاکی که میان دو دوست پس از شست و شوی غباری که بر دل ها یشان نشسته بوده است , تندتر و سوزنده تر می شود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران