0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید انسان بودن پاک بودن مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن، وظیفه باشد بالاتر از ان صفت ادمی باشد باز هم بالاتر وجود ادمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به میزانی انسان تر است که نیازهای کامل تر ومتعال تر و متکامل تر دارد ادم های اندک نیاز های اندک دارند ادم های بزرگ نیازهای بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به میزان بر خورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست بلکه درست به خاطر نیازهایی که در خویش احساس میکند انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکست نمی خورم. ایمان و دوست داشتن رویین تنم کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب من نه در مشرق است نه در مغرب. در مشرق نیست؛زیرا سالهاست که از طلوعش گذشته است. از افق دور شده است. به اوج آسمان آمده است. در مغرب نیز نیست. او اهل غروب نیست. او خورشید بی غروب من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندی ذبح کن ! و لقمه ای به گرسنه ای ببخش ! وه ! که این حج , کلافه ام می کند ! چهار سال است که هنوز از حج باز نگشته ام ! هنوز حاجی نشده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بی پناه نگردم،پناهم نخواهی داد تا نیفتم،دستم را نخواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق فرمان می دهد، «محال»سر تسلیم فرود می اورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که شیطان فریاد میزند«ادم پیدا کنید سجده خواهم کرد»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا بلندترین قله عشق های بلند،پایین نخواهم اورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی همواره تشنه دلی است که به او عشق می ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن،غرور،دروغ و عشق.ادم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم.این زندگی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی ازار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن!در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند،عشق های زیبا و پر شکوه می افرینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ می کند پرهایش سفید می ماند،ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید انسان بودن پاک بودن مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن، وظیفه باشد بالاتر از ان صفت ادمی باشد باز هم بالاتر وجود ادمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی به میزانی انسان تر است که نیازهای کامل تر ومتعال تر و متکامل تر دارد ادم های اندک نیاز های اندک دارند ادم های بزرگ نیازهای بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به میزان بر خورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست بلکه درست به خاطر نیازهایی که در خویش احساس میکند انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکست نمی خورم. ایمان و دوست داشتن رویین تنم کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب من نه در مشرق است نه در مغرب. در مشرق نیست؛زیرا سالهاست که از طلوعش گذشته است. از افق دور شده است. به اوج آسمان آمده است. در مغرب نیز نیست. او اهل غروب نیست. او خورشید بی غروب من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندی ذبح کن ! و لقمه ای به گرسنه ای ببخش ! وه ! که این حج , کلافه ام می کند ! چهار سال است که هنوز از حج باز نگشته ام ! هنوز حاجی نشده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بی پناه نگردم،پناهم نخواهی داد تا نیفتم،دستم را نخواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق فرمان می دهد، «محال»سر تسلیم فرود می اورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که شیطان فریاد میزند«ادم پیدا کنید سجده خواهم کرد»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا بلندترین قله عشق های بلند،پایین نخواهم اورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی همواره تشنه دلی است که به او عشق می ورزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن،غرور،دروغ و عشق.ادم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم.این زندگی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی ازار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن!در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند،عشق های زیبا و پر شکوه می افرینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ می کند پرهایش سفید می ماند،ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.