0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از روی عشق و علاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تنها ترین تنهاییان شوم باز هم خدا است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان ثابت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صيد عشق به وسعت نامنتهايي نامردند گدايي عشق ميكنند تا وقتي مطمئن به تسخير قلب زن نشدند اما همين كه مطمئن شدند مردانگي را در كمال نامردي به جا مي آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتي فقير ميشود خوبيهايش هم حقير ميشوند اما كسي كه زر دارد يا زور دارد عيبهايش هم هنر ديده ميشوند و چرندياتش هم حرف حسابي بحساب مي آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 وقتي عشق فرمان مي دهد، “محال” سر تسليم فرود مي آورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزاد زیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال جویی اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی    زندگی چيست؟! ... نان ... آزادی ... فرهنگ ... ايمان ... و دوست داشتن! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله یا فریاد؟ نه من هرگز نمی نالم .. قرن ها نالیدن بس است .. می خواهم فریاد کنم ! اگر نتوانستم سکوت می کنم .. خاموش مردن بهتر از نالییدن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافتِ مرد ، به بکارتِ زن ميماند! ... يکبار که لکه دار شود ، ديگر قابل جبران نخواهد بود! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که هیچ نداری.   وقتی که دست هایت ویرانه هایی هستند بی هیچ انتظاری ، حتی بی هیچ حسرتی ، دیگر چه بیم آن که تو را آفتاب و ماه ننوازند ؟ وقتی میعادی نباشد ، رفتن چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی نالم نه ، من هرگز نمی نالم . قرن ها نالیدن بس است . می خواهم فریاد کنم . اگر نتوانستم ، سکوت می کنم . خاموش مردن بهتر از نالیدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است، هر کسی را می تواند تحمل کند، هیچ کس بد نیست. دلی که در بی اویی مانده است، برق هر نگاهی جانش را می خراشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه كسي را دوست نداشته باش، چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون مي كشاند هر گاه کسی را دوست داشتي رهايش كن. اگر به سویت باز نگشت بدان كه از اول هم مال تو نبوده است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از روی عشق و علاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تنها ترین تنهاییان شوم باز هم خدا است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان ثابت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صيد عشق به وسعت نامنتهايي نامردند گدايي عشق ميكنند تا وقتي مطمئن به تسخير قلب زن نشدند اما همين كه مطمئن شدند مردانگي را در كمال نامردي به جا مي آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتي فقير ميشود خوبيهايش هم حقير ميشوند اما كسي كه زر دارد يا زور دارد عيبهايش هم هنر ديده ميشوند و چرندياتش هم حرف حسابي بحساب مي آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 وقتي عشق فرمان مي دهد، “محال” سر تسليم فرود مي آورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزاد زیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمال جویی اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی    زندگی چيست؟! ... نان ... آزادی ... فرهنگ ... ايمان ... و دوست داشتن! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله یا فریاد؟ نه من هرگز نمی نالم .. قرن ها نالیدن بس است .. می خواهم فریاد کنم ! اگر نتوانستم سکوت می کنم .. خاموش مردن بهتر از نالییدن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافتِ مرد ، به بکارتِ زن ميماند! ... يکبار که لکه دار شود ، ديگر قابل جبران نخواهد بود! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که هیچ نداری.   وقتی که دست هایت ویرانه هایی هستند بی هیچ انتظاری ، حتی بی هیچ حسرتی ، دیگر چه بیم آن که تو را آفتاب و ماه ننوازند ؟ وقتی میعادی نباشد ، رفتن چرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمی نالم نه ، من هرگز نمی نالم . قرن ها نالیدن بس است . می خواهم فریاد کنم . اگر نتوانستم ، سکوت می کنم . خاموش مردن بهتر از نالیدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی غمگین است، هر کسی را می تواند تحمل کند، هیچ کس بد نیست. دلی که در بی اویی مانده است، برق هر نگاهی جانش را می خراشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه كسي را دوست نداشته باش، چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون مي كشاند هر گاه کسی را دوست داشتي رهايش كن. اگر به سویت باز نگشت بدان كه از اول هم مال تو نبوده است.