0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دو بیگانه ی همدرد ،                از دو خویشِ بیدرد ،                           با هم نزدیک ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن . بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ، و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئولیت زاده ی توانایی نیست، زاده ی آگاهی است و زاده ی انسان بودن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 "دوست داشتن را هر کس بفهمد خدا را به آسانی استشمام بوی گل می فهمد،  اما اگرکسی فقط فهمیدن عقلی را می فهمد، خدا برایش مجهولی است دست نایافتنی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي سه شعار گذاشت ، سه شعاري که ��مه هستي خودش و خاندانش قرباني اين سه شعار شدند : « مکتب » ، «وحدت» و «عدالت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شيعه علي بودن» از «چون علي عمل كردن» شروع مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم،اسلام کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت و تحمل اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت ؟ باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید ؟  او با علی آشناتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جملاتی که علی در تمام عمرش گفت ، این جمله از همه رساتر و عمیقتر ،زیباتر ، اثربخش و آموزنده تر بود. کدام عبارت؟کدام جمله؟ آن ۲۵ سال سکوت علی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی مظهر پیروزی در شکست است.ما همیشه پیروزی را در پیروزی می شناسیم ولی علی درس بزرگی به ما داد و آن درس پیروزی در شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نجات بخش نیست ، معرفت نجات بخش است.ما موظف به شناخت علی در زمان خودمان هستیم نه محبت به امام. هر کسی که علی را بشناسد،محبت واقعی را می فهمد و می شناسد نه محبت تلقینی که ثمری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مثل یک گاو بزرگ باشی،میدوشنت، اگر مثل خر قوی باشی،بارت می كنند، اگر مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند.... فقط از فهمیدن تو می ترسند!. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دو بیگانه ی همدرد ،                از دو خویشِ بیدرد ،                           با هم نزدیک ترند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن . بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ، و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئولیت زاده ی توانایی نیست، زاده ی آگاهی است و زاده ی انسان بودن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 "دوست داشتن را هر کس بفهمد خدا را به آسانی استشمام بوی گل می فهمد،  اما اگرکسی فقط فهمیدن عقلی را می فهمد، خدا برایش مجهولی است دست نایافتنی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي سه شعار گذاشت ، سه شعاري که همه هستي خودش و خاندانش قرباني اين سه شعار شدند : « مکتب » ، «وحدت» و «عدالت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شيعه علي بودن» از «چون علي عمل كردن» شروع مي‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم،اسلام کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت و تحمل اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت ؟ باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید ؟  او با علی آشناتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جملاتی که علی در تمام عمرش گفت ، این جمله از همه رساتر و عمیقتر ،زیباتر ، اثربخش و آموزنده تر بود. کدام عبارت؟کدام جمله؟ آن ۲۵ سال سکوت علی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی مظهر پیروزی در شکست است.ما همیشه پیروزی را در پیروزی می شناسیم ولی علی درس بزرگی به ما داد و آن درس پیروزی در شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نجات بخش نیست ، معرفت نجات بخش است.ما موظف به شناخت علی در زمان خودمان هستیم نه محبت به امام. هر کسی که علی را بشناسد،محبت واقعی را می فهمد و می شناسد نه محبت تلقینی که ثمری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مثل یک گاو بزرگ باشی،میدوشنت، اگر مثل خر قوی باشی،بارت می كنند، اگر مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند.... فقط از فهمیدن تو می ترسند!. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران