0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه فاجعه‌اي است كه باطل ، به دستي عقل را شمشير مي گيرد و به دستي شرع را سپر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجد توجیه می کند . سرمایه داران حکومتی , با پول زکات چاق و چاق تر می شوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم می کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی جاده ای ست که هر چه پیشتر روند , خطرناک تر می گردد . نمی توان بازگشت , اما لحظه ای باید درنگ کرد و شاید چند گامی به بیراهه رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن هاست که به ما هدف می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه لحظه های زندگی را سپری می کنیم تا به خوشبختی برسیم ، غافل از اینکه خوشبختی در همان لحظاتی بود که سپری شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث آدمهای بزرگ را متعالی و آدمهای کوچک را متلاشی می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو در انزوا، پاک ماندن نه سخت است ، نه با ارزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناه وزن داشت؛ هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد، خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند، و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه ام از گرسنگی مرد ، خویشانش در عزایش گوسفندها سربریدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و راضی کن! تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نریزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک "بودن" است، و انــســــــــــان یک "شـــدن" ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم ؛        به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مطلق است ، بی جهت است. این تویی که در برابر او جهت می گیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی اوقات ، آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد ...

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه فاجعه‌اي است كه باطل ، به دستي عقل را شمشير مي گيرد و به دستي شرع را سپر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجد توجیه می کند . سرمایه داران حکومتی , با پول زکات چاق و چاق تر می شوند و در مساجد پیروزی شان را به رخ مردم می کشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی جاده ای ست که هر چه پیشتر روند , خطرناک تر می گردد . نمی توان بازگشت , اما لحظه ای باید درنگ کرد و شاید چند گامی به بیراهه رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن هاست که به ما هدف می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه لحظه های زندگی را سپری می کنیم تا به خوشبختی برسیم ، غافل از اینکه خوشبختی در همان لحظاتی بود که سپری شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوادث آدمهای بزرگ را متعالی و آدمهای کوچک را متلاشی می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو در انزوا، پاک ماندن نه سخت است ، نه با ارزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناه وزن داشت؛ هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد، خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله میکردند، و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه ام از گرسنگی مرد ، خویشانش در عزایش گوسفندها سربریدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و راضی کن! تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نریزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یک "بودن" است، و انــســــــــــان یک "شـــدن" ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم ؛        به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مطلق است ، بی جهت است. این تویی که در برابر او جهت می گیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی اوقات ، آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد ...

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران