0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریقی در طوفان تنها مانده است آخرین فریادهای خسته اش را که تو را می خواند ـ بشنو ، بشتاب ، او را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا سطح بلند ترین قله عشق های بلند ، پایین نخواهم آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تشنه ای اما … اما این دریا را در کوزه نمی توان کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در اوج اخلاصش ، به ایثار رسیده است و در اوج ایثارش ، به قساوت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بی پناه نگردم ، پناهم نخواهی داد تا نیفتم ، دستم را نخواهی گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دایا به هر که دوست می داری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است ، و به هرکه دوست تر می داری ، بچشان که دوست داشتن از عشق برتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را نه بدان گونه که « هست »، احساس می کنند بدان گونه که « احساسش » می کنند ، هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش وجودی هر انسانی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ ، به بی ثمری لحظه ای که برای زیستن تلف کرده ام ، سوگوار نباشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تنهاترین تنها شوم ، باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن های من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندی ذبح کن و لقمه ای به گرسنه ای ببخش ! وه که این حج , کلافه ام می کند ! چهار سال است که هنوز از حج باز نگشته ام ! هنوز حاجی نشده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : خود خواهی را چنان در من بکش، یا چندان برکش، تا خود خواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریقی در طوفان تنها مانده است آخرین فریادهای خسته اش را که تو را می خواند ـ بشنو ، بشتاب ، او را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز خود را تا سطح بلند ترین قله عشق های بلند ، پایین نخواهم آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تشنه ای اما … اما این دریا را در کوزه نمی توان کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در اوج اخلاصش ، به ایثار رسیده است و در اوج ایثارش ، به قساوت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بی پناه نگردم ، پناهم نخواهی داد تا نیفتم ، دستم را نخواهی گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دایا به هر که دوست می داری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است ، و به هرکه دوست تر می داری ، بچشان که دوست داشتن از عشق برتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را نه بدان گونه که « هست »، احساس می کنند بدان گونه که « احساسش » می کنند ، هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش وجودی هر انسانی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ ، به بی ثمری لحظه ای که برای زیستن تلف کرده ام ، سوگوار نباشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تنهاترین تنها شوم ، باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن های من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندی ذبح کن و لقمه ای به گرسنه ای ببخش ! وه که این حج , کلافه ام می کند ! چهار سال است که هنوز از حج باز نگشته ام ! هنوز حاجی نشده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : خود خواهی را چنان در من بکش، یا چندان برکش، تا خود خواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران