0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هنگامی که به جای شیعه علی بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین بودن و شیعه زینب بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زور ، جامه تقوی می پوشد ، بزرگترین فاجعه در تاریخ پدید می آید ! فاجعه ای که قربانی خاموش و بی دفاعش علی است و فاطمه و بعدها دیدیم که فرزندانشان یکایک و اخلافشان همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره زنده ماندن، زندگی را از یاد می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن   را به من بیاموزد نه اندیشه ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه   رفتن کسی  قضاوت کنم, کمی با کفش های او راه بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس روزی خواهد آمد که بی دینی، نماد روشن فکری است                                              

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و ناگهان ديدم در کنار فرعون ها و قارون ها که به بردگيمان مي خريدند و به بيگاريمان مي کشيدند، ديگراني نيز به نام جانشينان پيامبران سرکشيدند، روحانيان رسمي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دائما و شب و روز تمام لحظاتمان را کار می کنیم تا بخوریم… نه اینکه می خوریم تا زندگی کنیم…. ما کوچکترین لحظه تامل در خویش را نداریم و این لحظه ها هر روز بیشتر از ما گرفته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن . بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ، و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدست دادن کسی که دوستش داریم خیلی دشواراست. اما اکنون به این نتیجه رسیده ام که کسی کسی را از دست نمیدهد؛ زیرا‎ ‎مالک آن نیست ، و‎ ‎این یعنی آزادی،داشتن بهترینهای دنیا بدون آنکه صاحبشان باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسان نقطه ای است میان دو بی نهایت: بی نهایت لجن بی نهایت فرشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که هوای من شده ای دم زدن از تو حیات من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که تو آن من دیگرمی ای تو که آن توی دیگرتم زاد سفر برگیر و قدم در راه نِه که من در پایان راه بی صبرانه منتظر رسیدن توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می دانی که من از میان همه نعمت های این جهان ، آن چه را برگزیده ام و دوست می دارم تنهایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دشوار شده است دم زدن ! در این جا که هر درختی مرا قامت تفنگی است و صدای هرگامی غمم ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون شمع که در گریستن خویش ، قطره قطره می میرد ذوب می شوم و محو می شوم و پایان می گیرم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هنگامی که به جای شیعه علی بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین بودن و شیعه زینب بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زور ، جامه تقوی می پوشد ، بزرگترین فاجعه در تاریخ پدید می آید ! فاجعه ای که قربانی خاموش و بی دفاعش علی است و فاطمه و بعدها دیدیم که فرزندانشان یکایک و اخلافشان همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره زنده ماندن، زندگی را از یاد می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ستایشگر معلمی هستم كه اندیشیدن   را به من بیاموزد نه اندیشه ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه   رفتن کسی  قضاوت کنم, کمی با کفش های او راه بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس روزی خواهد آمد که بی دینی، نماد روشن فکری است                                              

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و ناگهان ديدم در کنار فرعون ها و قارون ها که به بردگيمان مي خريدند و به بيگاريمان مي کشيدند، ديگراني نيز به نام جانشينان پيامبران سرکشيدند، روحانيان رسمي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دائما و شب و روز تمام لحظاتمان را کار می کنیم تا بخوریم… نه اینکه می خوریم تا زندگی کنیم…. ما کوچکترین لحظه تامل در خویش را نداریم و این لحظه ها هر روز بیشتر از ما گرفته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن . بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ، و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدست دادن کسی که دوستش داریم خیلی دشواراست. اما اکنون به این نتیجه رسیده ام که کسی کسی را از دست نمیدهد؛ زیرا‎ ‎مالک آن نیست ، و‎ ‎این یعنی آزادی،داشتن بهترینهای دنیا بدون آنکه صاحبشان باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسان نقطه ای است میان دو بی نهایت: بی نهایت لجن بی نهایت فرشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که هوای من شده ای دم زدن از تو حیات من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که تو آن من دیگرمی ای تو که آن توی دیگرتم زاد سفر برگیر و قدم در راه نِه که من در پایان راه بی صبرانه منتظر رسیدن توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می دانی که من از میان همه نعمت های این جهان ، آن چه را برگزیده ام و دوست می دارم تنهایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دشوار شده است دم زدن ! در این جا که هر درختی مرا قامت تفنگی است و صدای هرگامی غمم ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون شمع که در گریستن خویش ، قطره قطره می میرد ذوب می شوم و محو می شوم و پایان می گیرم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران