0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه تقرب خدا در اسلام ، تعقل است نه تعبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب سنتی ، تجلی روح دسته جمعی یک جامعه است . www.SMSOJOK.com

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوچی زندگی امروز یعنی « فدا کردن آسایش برای فقط و فقط وسایل آسایش »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد در موقعی ساخته می شود که کوشش می کند تا دیگران را بسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جامعه ای فقط یک حسین و یا چند ابوذر داشته باشیم هم زندگی خواهیم داشت هم آزادی هم فکر و هم علم خواهیم داشت و هم محبت هم قدرت و سرسختی خواهیم داشت و هم دشمن شکنی و هم عشق به خدا… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم عده ای مرده متحرک که بر زنده ی همشه جاوید عزاداری میکردند! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود.افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هنگامی که به جای شیعه علی (ع) بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین (ع) بودن و شیعه زینب (س) بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین‏علیه السلام زنده جاویدی است که هر سال، دوباره شهید می‏شود و همگان را به یاری جبهه حق زمان خود، دعوت می‏کند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقتدایان امام حسین‏ علیه السلام کسانى هستند که از مایه جان خویش در راه خدا نثار مى‏کنند و به راستى حسین آموزگار بزرگ شهادت است که هنر خوب مردن را در جان بى‏تاب انسان‏هاى عاشق، تزریق می کند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون شهیدان کارشان را به پایان رسانده‌اند. و ما شب شام غریبان می‌گرییم، و پایانش را اعلام می‌کنیم و می‌بینیم چگونه در جامعه گریستن بر حسین (ع)، و عشق به حسین (ع)، با یزید همدست و همداستانیم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جملاتی که علی در تمام عمرش گفت ، این جمله از همه رساتر و عمیقتر ،زیباتر ، اثربخش و آموزنده تر بود. کدام عبارت؟کدام جمله؟ آن ۲۵ سال سکوت علی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نجات بخش نیست ، معرفت نجات بخش است.ما موظف به شناخت علی در زمان خودمان هستیم نه محبت به امام. هر کسی که علی را بشناسد،محبت واقعی را می فهمد و می شناسد نه محبت تلقینی که ثمری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم،اسلام کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت و تحمل اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت ؟ باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید ؟ او با علی آشناتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه دا

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه تقرب خدا در اسلام ، تعقل است نه تعبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مذهب سنتی ، تجلی روح دسته جمعی یک جامعه است . www.SMSOJOK.com

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوچی زندگی امروز یعنی « فدا کردن آسایش برای فقط و فقط وسایل آسایش »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد در موقعی ساخته می شود که کوشش می کند تا دیگران را بسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جامعه ای فقط یک حسین و یا چند ابوذر داشته باشیم هم زندگی خواهیم داشت هم آزادی هم فکر و هم علم خواهیم داشت و هم محبت هم قدرت و سرسختی خواهیم داشت و هم دشمن شکنی و هم عشق به خدا… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم عده ای مرده متحرک که بر زنده ی همشه جاوید عزاداری میکردند! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود.افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هنگامی که به جای شیعه علی (ع) بودن و از هنگامی که به‌جای شیعه حسین (ع) بودن و شیعه زینب (س) بودن، یعنی «پیرو شهیدان بودن»، «زنان و مردان ما» عزادار شهیدان شده‌اند و بس، در عزای همیشگی مانده‌ایم! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین‏علیه السلام زنده جاویدی است که هر سال، دوباره شهید می‏شود و همگان را به یاری جبهه حق زمان خود، دعوت می‏کند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقتدایان امام حسین‏ علیه السلام کسانى هستند که از مایه جان خویش در راه خدا نثار مى‏کنند و به راستى حسین آموزگار بزرگ شهادت است که هنر خوب مردن را در جان بى‏تاب انسان‏هاى عاشق، تزریق می کند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون شهیدان کارشان را به پایان رسانده‌اند. و ما شب شام غریبان می‌گرییم، و پایانش را اعلام می‌کنیم و می‌بینیم چگونه در جامعه گریستن بر حسین (ع)، و عشق به حسین (ع)، با یزید همدست و همداستانیم؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جملاتی که علی در تمام عمرش گفت ، این جمله از همه رساتر و عمیقتر ،زیباتر ، اثربخش و آموزنده تر بود. کدام عبارت؟کدام جمله؟ آن ۲۵ سال سکوت علی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نجات بخش نیست ، معرفت نجات بخش است.ما موظف به شناخت علی در زمان خودمان هستیم نه محبت به امام. هر کسی که علی را بشناسد،محبت واقعی را می فهمد و می شناسد نه محبت تلقینی که ثمری ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم،اسلام کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت و تحمل اوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر با کلمات می توان از علی سخن گفت ؟ باید به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها می گوید ؟ او با علی آشناتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه دا

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران