0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سومین شعار مذهب بود و به خرافه و خواب! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اضطراب ها همه زاده ی انتظارها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجودی است که باید دوست بدارد و بپرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری که رنج و تعهد و هدف ندارد به دنبال " سرگرمی " می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما وقتی می توانید به نیمه ی پر لیوان نگاه کنید که قادر به پر کردن نیمه ی دیگر نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رجعت " شور انگیزترین آرزوی دل ها ی خو ناکرده به تبعید گاه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نومیدی هنگامی که به مطلق می رسد یقینی زلال و آرام بخش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هجرت تنها عامل تکوین یک تمدن در طول تاریخ بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان چه قدر لغت قشنگ است! آن چیزی است که به روح آواره و متشتت و پریشان و تجزیه شده ، تکیه گاه می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها به معنی آفریننده ی هستی نیست، بلکه معنی هستی نیز هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار بزرگ ترین عامل آماده باش و آمادگی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوا تنها سلاح مجاهد است و تهمت ، تنها سلاح منافق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر معبدی در انتظار نیایشگر تنهای خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر معبدی در انتظار نیایشگر تنهای خویش است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای که چه زشت و سرد است روح عالِمی که بی درد است! اندیشه ی خردمندی که نمی پرستد! نسل جوانی که ایمان ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رنج این است که آدم باشد، بدون این که بداند برای چه هست؟شیطان یکه از ابعاد خود ماست ؛ چنان که روح خدا یکی از ابعاد دیگر خود ماست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سومین شعار مذهب بود و به خرافه و خواب! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اضطراب ها همه زاده ی انتظارها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجودی است که باید دوست بدارد و بپرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری که رنج و تعهد و هدف ندارد به دنبال " سرگرمی " می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما وقتی می توانید به نیمه ی پر لیوان نگاه کنید که قادر به پر کردن نیمه ی دیگر نباشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رجعت " شور انگیزترین آرزوی دل ها ی خو ناکرده به تبعید گاه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نومیدی هنگامی که به مطلق می رسد یقینی زلال و آرام بخش می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هجرت تنها عامل تکوین یک تمدن در طول تاریخ بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان چه قدر لغت قشنگ است! آن چیزی است که به روح آواره و متشتت و پریشان و تجزیه شده ، تکیه گاه می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها به معنی آفریننده ی هستی نیست، بلکه معنی هستی نیز هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار بزرگ ترین عامل آماده باش و آمادگی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقوا تنها سلاح مجاهد است و تهمت ، تنها سلاح منافق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر معبدی در انتظار نیایشگر تنهای خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر معبدی در انتظار نیایشگر تنهای خویش است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای که چه زشت و سرد است روح عالِمی که بی درد است! اندیشه ی خردمندی که نمی پرستد! نسل جوانی که ایمان ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین رنج این است که آدم باشد، بدون این که بداند برای چه هست؟شیطان یکه از ابعاد خود ماست ؛ چنان که روح خدا یکی از ابعاد دیگر خود ماست.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران